Ma trận, 6đề, đáp án 1tiết HKII ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ma trận, 6đề, đáp án 1tiết HKII ĐS8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDTNTTHPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN
KIỂM TRA 1 TIẾT

TỔ TOÁN – LÝ – TIN – CN
Môn: Đại số 8

Đáp án đề 1:
Câu 1: (2đ)
phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng
ax + b = 0 (a0)
Cách giải:
ax + b = 0 (a0)
ax = -b (chuyển b)
x = (chia cả 2 vế cho a)

0.5đ

0.5đ

Câu 2: (5đ)

0.5đ

ĐKXĐ: x-7; x3/2

ĐKXĐ

0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 3 (3đ)

Gọi thời gian bạn đọc Hương đi từ nhà tới Mường Phăng là x (h) (x>1/4) (0,5đ)
Thời gian bạn Hương đi từ Mường Phăng về nhà là là x+1/4
Quãng đường các bạn Hương đi là: 15x
Quãng đường các bạn Hương về là
Ta có phương trình:
(0,5đ)
Vậy quãng đường từ nhà bạn đọc Hương tới Mường Phăng là (km) (0,5đ)

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.5đ

0.5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.