ma tan va de kiem tra chuong I dai so 7 moi cac thay co xem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ma tan va de kiem tra chuong I dai so 7 moi cac thay co xem, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ-Giá trị tuyệt đối của số hữa tỷ
Biếtcộng,trừ,
nhân chia số hữu tỉ.

Thực hiện
Các phép tính về số hữu tỉ.
Tìm số chưa biết trong một đẳng thức.

Số câu
1

4

5

Số điểm Tỉ lệ %
10%

40%

50%

2. Tỉ lệ thức
Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tìm thành phần chưa biết trong tỉ lệ thức,dãy tỉ số bằng nhau
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải BT.

Số câu

2
1

3

Số điểm Tỉ lệ %

10%
15%

25%

3. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Làm tròn các số thập phân.So sánh hai số thập phân

Số câu
1

1

Số điểm Tỉ lệ %
15%

15%

4. Căn bậc hai
Biết tìm căn bậc hai của một số a không âm.

Số câu
1

1

Số điểm Tỉ lệ %
10%

10%

Tổng số câu
3
2
5

10

Tổng số điểm %
35%
10%
55%

100%

Đề ra:
Câu 1: (4điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):
a) b)
c) d) + –
Câu 2: (3 điểm) Tìm x,y ,z (nếu có) biết:
a) b)
c) và x + y = 18 d) =
Câu 3:(1,5 điểm)Tổng số học sinh lớp 7A là 32 học sinh, số học sinh nam và nữ của lớp tỉ lệ với 9 và 7.
a)Tìm số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 7A.
b)Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với số học sinh cả lớp.
So sánh các số sau:
Câu 4: ( 1,5điểm) Làm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất:
6,052 13,98 99,99

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.