Lý thuyết và bài tập Toán 7 – Nguyễn Cao Cường

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Tài liệu Toán 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Lý thuyết và bài tập Toán 7 – Nguyễn Cao Cường, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin gồm 59 trang với nội dung gồm lý thuyết và bài tập chương trình Toán 7 dành cho học sinh khá – giỏi. Nội dung tài liệu bao gồm:

SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC
1.1 Tập hợp Q các số hữu tỉ
1.1.1 Số hữu tỉ
1.1.2 Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số
1.1.3 So sánh hai số hữu tỉ
1.1.4 Bài tập
1.2 Cộng trừ số hữu tỉ
1.2.1 Cộng trừ hai số hữu tỉ
1.2.2 Cộng và trừ số thập phân
1.2.3 Tổng đại số
1.2.4 Quy tắc chuyển vế
1.2.5 Bài tập
1.3 Nhân, chia số hữu tỉ
1.3.1 Nhân hai số hữu tỉ
1.3.2 Tính chất của phép nhân trong Q
1.3.3 Chia hai số hữu tỉ
1.3.4 Chia một tổng hoặc một hiệu cho một số
1.3.5 Bài tập
1.4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
1.4.1 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
1.4.2 Bài tập
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1.5 Lũy thừa của một số hữu tỉ
1.5.1 Lũy thừa với số mũ tự nhiên
1.5.2 Các tính chất của lũy thừa
1.5.3 Lũy thừa của một số mũ âm
1.5.4 Bài tập
1.6 Tỉ lệ thức
1.6.1 Định nghĩa tỉ lệ thức
1.6.2 Các tính chất của tỉ lệ thức
1.6.3 Số tỉ lệ
1.6.4 Bài tập
1.7 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
1.7.1 Tóm tắt lý thuyết
1.7.2 Bài tập
1.8 Làm tròn số
1.8.1 Tóm tắt lý thuyết
1.8.2 Bài tập
1.9 Căn bậc hai. Số vô tỉ. Số thực
1.9.1 Định nghĩa căn bậc hai
1.9.2 Số vô tỉ
1.9.3 Số thực
1.9.4 Bài tập
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
2.1 Hai góc đối đỉnh
2.1.1 Lý thuyết
2.1.2 Bài tập
2.2 Hai đường thẳng vuông góc
2.2.1 Định nghĩa
2.2.2 Đường trung trực của đoạn thẳng
2.2.3 Bài tập
2.3 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng khác
2.3.1 Lý thuyết
2.3.2 Bài tập
2.4 Hai đường thẳng song song
2.4.1 Nhắc lại kiến thức lớp 6
2.4.2 Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
2.4.3 Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
2.4.4 Bài tập
2.5 Luyện tập chung

Hỏi và đáp