ly – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ly, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra lý 6 kỳ II
Đề kiểm tra học kỳ II (tiết 35).
(Thời gian làm bài 60 phút)
Đề bài.
Phần I: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em chọn:
1. Trong các máy cơ đơn giản sau đây, máy nào chỉ có thể làm đổi hướng của lực kéo so với vật lên trực tiếp.
A: Mặt phẳng nghiêng; B: Đòn bẩy
C: Ròng rọc cố định; D: Ròng rọc động.
2.Lực kéo vật lên khi dùng ròng rọc động so với lực kéo vật lên trực tiếp thì:
A: Nhỏ hơn; B: Lớn hơn;
C: Bằng D: Nhỏ hơn hoặc bằng.
Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đay thì cách sắp xếp nào là đúng:
A: Rắn, lỏng, khí. B: Rắn , khí , lỏng
C: Lỏng, khí, rắn. D: Khí, lỏng, rắn.
Trong các vật sau đây, vật nào được cấu tạo dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt:
A: Qủa bóng bàn; B: Phích đựng nước nóng;
C: Băng kép; D: Bóng đèn điện;
Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một cốc hình trụ càng nhỏ khi.
A: Nước trong cốc càng nhiều B:Nước trong cốc càng ít
C: Nước trong cốc càng nóng D: Nước trong cốc càng lạnh
Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải sự bay hơi.
A:Phụ thuộc vào nhiệt độ
B: Phụ thuộc vào mặt thoáng của chất lỏng.
C: Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng.
D:Phụ thuộc vào gió
Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi.
A: xảy ra bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng
B: Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng của chất lỏng.
C: Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đổi với mỗi chất lỏng
D: Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.
ở nhiệt độ trong phòng chất nào sau đây chỉ tồn tại ở thể hơi
A: Chì B: Băng phiến
C: Nước D: Ô xy
Phần II: Chọn từ thích hợp cho vào chỗ trống trong các câu sau đây.
Loại ròng rọc chỉ có tác dụng làm thay đổi hướng của lực gọi là……………
Người ta dùng xà lung để bẩy một vật nặng lên. Xà lung là một ví dụ về máy cơ đơn giản. Máy cơ đơn giản này gọi là………………..
Khi tăng nhiệt độ của một lượng chất lỏng thì …………….. của chất lỏng đó tăng lên. Còn……………………… thì giản.
Trong thời gian đang nóng chảy (hay đang đông đặc) nhiệt độ của vật…….
Khi đặt đường dây xe lửa, người ta phải để một khe hở ở chỗ tiếp giáp giữa hai thanh ray vì…………….
Phần III. Hãy tự viết câu trả lời cho bài tập sau
Tại sao rót nước sôi vào cốc thuỷ tinh dày thì dễ vỡ hơn là cốc nước sôi vào cốc thuỷ tinh mỏng.
trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước. Tại sao ta chỉ có nhìn thấy hơi thở của người vào Mọi ngày trời lạnh.
Đáp án – biểu điểm
1. C – 0.5 điểm
2. A – 0.5 điểm
3. D – 0.5 điểm
4. C – 0.5 điểm
5. C –

Hỏi và đáp