ly 8 tiet 29 rat hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về ly 8 tiet 29 rat hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Lớp 8 Tiết TTKB:……..Ngày giảng:…../…../ 2010: Sĩ số:…./…..:Vắng:……..

Tiết 29: Bài 25 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

MỤC TIÊU:
Kiến thức: Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt
Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau
Kĩ năng:Vận dụng được kiến thức để giải các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa 2 vật
Thái độ:Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập
CHUẨN BỊ CỦA GV&HS:
HS: Giải trước các bài tập ở phần vận dụng và trong sách bài tập
GV:Hai bình chia độ 500cm3, nhiệt kế, đèn cồn, phích, giá đở
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG

HĐ1: Tìm hiểu nguyên lí truyền nhiệt
Yêu cầu HS đọc thông tin SGK tìm hiểu về 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt
Yêu cầu HS vận dung nguyên lí truyền nhiệt để giải thích tình huống đặt ra ở đầu bài
Từ đó yêu cầu HS phát biểu nguyên lí truyền nhiệt
HĐ3: Phương trình cân bằng nhiệt
Từ đó yêu cầu HS viết công thức tính Q toả ra khi vật giảm nhiệt độ
Từ đó cho HS giải thích các đại lượng và ghi công thức vào vở
HĐ4: Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt
Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt, HD cho HS đổi các đơn vị thống nhất
HD cho HS giải BT theo các bước. GV hỏi:
-Nhiệt độ của vật khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
-Phân tích xem trong quá trình trao đổi nhiệt, vật nào toả nhiệt để giảm nhiệt độ, vật nào thu nhiệt để tăng nhiệt độ?
-Viết công thức tính Q toả ra và Q thu vào?
Viết công thức nêu mối liên hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm?
GV tiến hành TN ở C1 để lấy các giá trị nhiệt độ cho bài tập C1
Tương tự yêu cầu HS giải các BT ở C2, C3

Đọc thông tin SGK

Nước có nhiệt độ cao hơn nên truyền nhiệt cho nước đá

Qtoả = Qthu

Qtoả = mc(t1 – t2)

Giải thích các đại lượng

Đọc tìm hiểu và tóm tắt để

Phân tích theo HD

250C
Nhôm toả nhiệt để giảm từ 1000C xuống 250C, nước thu nhiệt để tăng nhiệt độ từ 200C lên 250C
Qtoả = m1c1(t1
Qthu = m2c2(t2
Qtoả = Qthu
Đọc và phân tích đề bài tập. Tóm tắt điề và thực hiện theo HD của GV
Căn cứ vào kết quả TN ,thu được so sánh, nhận xét
Giải các BT C2.C3
Nhận xét

Nhận thông tin

I) Nguyên lí truyền nhiệt:
Khi có 2 vật truyền nhiệt cho nhau thì:
Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng nhau
Nhiệt lượng vật này toả ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào
Trong đó: Qtoả ra = mc(t1 – t2)
t1: Nhiệt độ ban đầu
t2: Nhiệt độ sau cùng
II) Phương trình cân bằng nhiệt:
Qtoả ra = Qthu vào

II) Thí dụ về phương trình cân bằng nhiệt
Giải:
Nhiệt lượng toả ra
Q1 = m1c1(t1 – t)
= 0,15.880.(100 – 25)
= 9900J
Q2 = m2c2(t – t2)
Phương trình cân bằng nhiệt: Q1 = Q2
m2 = 0,47 kg

IV) Vận dụng:
C2:
Q1 = 0,5.380.(80 – 20)
= 11400J
Q1 = Q2 (t =
(t = = 5,430C
C3: Q1 = Q2
C1 =
= 458,28

Hướng dẫn về nhà:
Về học bài, đọc phần có thể em chưa biết, làm các bài tập trong SBT.
Xem trước và chuẩn bị bài 26
Nêu nguyên lí truyền nhiệt? Viết phương trình cân bằng nhiệt?
Khi giải các bài tập về phương trình cân bằng nhiệt cần lưu ý vấn đề gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.