LUYENTAPtinhchatTIEPTUYEN L9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về LUYENTAPtinhchatTIEPTUYEN L9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

LUYỆN TẬP 1 TIẾP TUYẾN

Cho (O,R) và A cách O một khoảng bằng 2R. Kẻ tiếp tuyến AB với (O)
Tính độ dài AB theo R
Gọi M là giao điểm của OA và (O). Chứng minh tam giác OMB đều
Cho (O), dây AB khác đường kính, qua O kẻ đường thẳng vuông góc AB cắt tiếp tuyến tại A của(o) tại M .
Chứng minh MB là tiếp tuyến của (O)
Biết bán kính của (O) là 8cm, AB=12cm. Tính OM.
Cho (O) có bán kính OA=R, dây BC vuông góc OA tại trung điểm H của OA.
OBAC là hình gì
Tiếp tuyến với (O) tại B cắt OA tại K. Chứng minh KC là tiếp tuyến của (O)
Tính độ dài BC
Cho (O,3cm), đường kính AB, dây AM>MB, tiếp tuyến tại M cắt AB tại C. Kẻ dây MN vuông góc AB.
Chứng minh CN là tiếp tuyến của (O)
Biết OC= 8cm, tính MN
Chứng minh
Cho AB và AC là 2 tiếp tuyến của (O,2cm), vẽ đường kính CD.
Chứng minh OA là đường trung trực của BC
Chứng minh OA // BD
Tính chu vi tam giác ABC, biết OA=6cm.
Cho(O) bán kính 10 cm, dây BC = 16 cm, các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại A. Gọi I là trung điểm của BC.
a) Chứng minh b) Tính độ dài đoạn thẳng OI
c) Chứng minh 3 điểm O, I, A thẳng hàng
d) Lấy M thuộc cung nhỏ BC. Tiếp tuyến tại M của (O) cắt AB và AC ở D và E. Gọi P là chu vi tam giác ADE, chứng minh P = 2AB.
Cho (O,R) đk AB. Lấy C thuộc (O), tiếp tuyến tại C cắt hai tiếp tuyến tại A và B ở I và K.
Chứng minh IK = AI + BK và .
Chứng minh AI.BK = R2
Vẽ (E) Đk OB cắt OK tại M. Chứng minh 3 điểm B, M, C thẳng hàng.
Đường thẳng songsong với IK kẻ từ M cắt AB tại N. CM: MN là tiếp tuyến của (E)
Cho (O,R) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của (O) lấy điểm M sao cho OM = 2R. Vẽ (I) đường kính OA, AD cắt (I) tại K.
Tính độ dài AM theo R và chứng minh hai đường tròn tâm O và I tiếp xúc
Chứng minh MD là tiếp tuyến của (O)
Chứng minh 3 điểm O, K, M thẳng hàng.
Kẻ DE vuông góc AM cắt OM tại H. Chứng minh AHDO là hình thoi

LUYỆN TẬP 2 : TIẾP TUYẾN

Cho (O) đường kính BC. Qua trung điểm I của OB vẽ dây AD vuông góc BC.
Chứng minh AODB là hình thoi.
Vè (K) đường kính OC cắt AC tại E. Chứng minh 3 điểm D, O, E thẳng hàng.
Chứng minh IE là tiếp tuyến của (K).
Cho (O) đường kính AB. Lấy D thuộc (O) sao cho ADVẽ BM, CN là tiếp tuyến của (A) (M và N là tiếp điểm).
Chứng minh:OBAC là hình thoi.
Chứng minh:BM + NC = BC.
Chứng minh:M, A, N thẳng hàng.
Tính SBMNC theo R
Cho nửa(O) đường kính AB, C thuộc (O), kẻ OH vuông góc BC, OH cắt tiếp tuyến tại B ở E. Gọi D là giao điểm của OE với (O), M là giao điểm của AD với BC.
Chứng minh: và H là trung điểm của BC.
Chứng minh: AD là phân giác của
Chứng minh

Hỏi và đáp