Luyện thi vào lớp 10_ Bộ đề số 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Luyện thi vào lớp 10_ Bộ đề số 4, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ ĐỀ SỐ 4

Bài 1:
Tính: ().
Rút gọn: Với
Bài 2:
Giải phương trình:
Tìm giá trị của tham số k để phương trình: x2 – 2kx + 4k – 4 = 0 (ẩn x) có hai nghiệm phân biệt x1; x2 và x1 = 2×2.

Bài 3:
Chứng minh rằng đường thẳng (d): y = x – 1, tiếp xúc với parabol (P): . Tìm toạ độ tiếp điểm.

Chứng minh rằng: Nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thì phương trình (ẩn x): b2x2 + (b2 + c2 – a2)x + c2 = 0 vô nghiệm.

Bài 4:
Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10m. Hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2m. Tính diện tích tam giác vuông đó?

Bài 5:
Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d có khoảng cách đến (O) là OA = R.
Nêu vị trí tương đối của d và (O).
Trên (O) lấy điểm B sao cho sđ cung AB = 1200. Tiếp tuyến tại B với (O) cắt (d) tại C và cắt đường thẳng OA tại D. Chứng minh là tam giác đều và B là trung điểm của CD.
Tính theo R diện tích phần nằm ngoài đường tròn.

—————- Hết —————–

Hỏi và đáp