LUYỆN THI VÀO LỚP 10- HTL – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về LUYỆN THI VÀO LỚP 10- HTL, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÁNH HÒA Năm học: 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN
Ngày thi: 30/6/2012
(Thời gian: 120 phút – không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 01 trang)

Bài 1: (2.00điểm) (Không dùng máy tính cầm tay)
1) Rút gọn biểu thức: A =
2) Giải hệ phương trình:
Bài 2: (2.00điểm)
Trong mặt phẳng Oxy, cho parapol (P) : y = .
1. Vẽ đồ thị (P).
2. Xác định các giá trị của tham số m để đường thẳng (d): y = x + m2 cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A(x1;y1) và B(x2;y2) sao cho .
Bài 3: (2.00điểm)
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn sau 1 giờ 3 phút bể đầy nước. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể?
Bài 4 (4.00điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB, (O) cắt BC tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm của đoạn OB. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với DE cắt AC tại F.
1) Chứng minh tứ giác AFDE nội tiếp.
2) Chứng minh
3) Chứng minh
4) Một đường thẳng (d) quay quanh điểm C cắt (O) tại hai điểm M, N. Xác định vị trí của (d) để độ dài CM + CN đạt giá trị nhỏ nhất.
_________HẾT __________

Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 2: (2.00điểm)
2) Giải:
Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:
= x + m2 ( – x – m2 = 0 ( x2 – 2x – 4m2 = 0
(’ = 1 + 4m2 >0 với mọi m
Vật pt luôn có hai nghiệm x1, x2 phân biệt, theo hệ thức Viet, ta có:
x1 + x2 = 2 (1)
x1.x2= -4m2 (2)
Theo đề bài ta có: mà y = .
(
(
Ta có: x1 + x2 = 2 =>x1= 2 – x2, ta được:

(
Ta có: a + b + c = 8 + 20 -28 = 0
Vậy pt có hai nghiệm: x21= 1; x22 =
* Với x21= 1=> x11 = 1
Suy ra: -4m2 = 1 (vô nghiệm với mọi m)

* Với x22 = =>x12 =
Suy ra: -4m2 = =>m =
Vậy m = thì đường thẳng (d): y = x + m2 cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A(x1;y1) và B(x2;y2) sao cho .

Bài 3: (2.00điểm)
HD:
Gọi x, y lần lượt là thời gian chảy một mình đầy bể của vòi 1, 2 ( x, y >)
Ta có hpt:
Giải hpt ta có: (x;y) =
Vậy thời gian chảy một mình đầy bể của vòi 1 là : ; vòi 2là: giờ.
Bài 4 (4.00điểm)

c) Ta có: (ABD vuông tại D: tan =
(AEF vuông tại A: tan = =>3tan =
Mà: (AFD ( (BEB (gg) =>
Suy ra: tan = 3tan
d) Ta có: (CMA ( (CAN (gg) =>CM.CN = CA2 (không đổi)
suy ra: CM + CN nhỏ nhất khi CM = CN ( M trùng với N =>d là tiếp tuyến của (O)

LÊ QUỐC DŨNG
(GV trường THCS Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa)

Hỏi và đáp