luyen tap phep cong phan so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về luyen tap phep cong phan so, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS THIỆN KẾ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 6B
THÁNG 03-2010
Luyện Tập: PHÐP CéNG PH¢N Sè
Kiểm tra bài cũ
1)Phát biểu quy tắc cộng
hai phân số cùng mẫu?
Tính:
2)Phát biểu quy tắc cộng
hai phân số khác mẫu?
Tính:
Dạng 1. Tính
Bài tập: Thực hiện các phép tính
Dạng 1. Tính
Giải
Bài tập: Thực hiện các phép tính
Dạng 1. Tính
Bài tập: Thực hiện các phép tính
Giải
Tính:
Dạng 1. Tính
Giải
Dạng 1. Tính
Dạng 2. Toán tìm x.
Bài tập : Tìm x biết:
Giải
Tìm số tự nhiên x biết:
Dạng 1. Tính
Dạng 2. Toán tìm x.
Dạng 3. Toán có nội dung thực tế
Bài tập 63 SBT Tr12
Tóm tắt:
Nếu làm riêng
Người thứ nhất làm hết 4 giờ
Người thứ hai làm hết 3 giờ
Nếu làm chung thì 1 giờ làm được bao nhiêu?
Giải
Một giờ người thứ nhất làm được công việc.
Một giờ người thứ hai làm được công việc.
Một giờ cả hai người làm được
(công việc)
Hai người cùng làm một công việc.Nếu làm riêng người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai 3 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc?
Dạng 1. Tính
Dạng 2. Toán tìm x.
Dạng 3. Toán có nội dung thực tế
Bài tập 63 SBT Tr12
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể(không có nước).Nếu chảy riêng, vòi một phải hết 12 giờ mới đầy bể, vòi hai hết 8 giờ. Hỏi nếu hai vòi cùng chảy thì sau mỗi giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?
Bài tập tương tự:
c) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số với 4 rồi cộng hai tử mới lại, giữ nguyên mẫu chung.
Dạng 1. Tính
Dạng 2. Toán tìm x.
Dạng 3. Toán có nội dung thực tế
Bài tập 63 SBT Tr12
Trong các câu sau, hãy chọn câu đúng:
Muốn cộng hai phân số và , ta làm như sau:
a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.
b) Nhân mẫu của phân số với 5, nhân mẫu của phân số với 4 rồi cộng hai tử lại.
d) Nhân cả tử lẫn mẫu của phân số với 5, nhân cả tử lẫn mẫu của phân số với 4 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.
Hướng dẫn về nhà
Nắm vững 2 quy tắc cộng phân số.
Bài tập về nhà: Bài 44,46 /SGK/26-27; Bài 60,61,62,64,65/SBT/12,13.
Tìm hiểu trước bài ” Tính chất cơ bản của phép cộng phân số”.
Dạng 1. Tính
Dạng 2. Toán tìm x.
Bài tập 45 SGK Tr26
Dạng 3. Toán có nội dung thực tế
Bài tập 63 SBT Tr12
Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.