luyen tap c-g-c – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về luyen tap c-g-c, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 26: LUYỆN TẬP 1

MỤC TIÊU
Kiến thức:
– Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của tam giác.
Kĩ năng:
– Rèn luyện kĩ năng nhận biết hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
– Luyện tập kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải.
Thái độ:
– Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong bài toán
– Tính tích cực, tự giác trong khi học
CHUẨN BỊ
Giáo viên:
– Thước thẳng, compa
– Bảng phụ ghi bài 27, 28 / sgk và bài tập làm thêm.
Học sinh:
– Ôn tập các kiến thức về trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh.
– Làm các bài tập từ bài 24 đến bài 29 / sgk
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1’)
– Ổn định, tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
HS1: Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh của tam giác? Làm bài 27 (a, b) /sgk_119.
HS2: Phát biểu hệ quả của trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh áp dụng vào tam giác vuông? Làm bài 27 (c) /sgk_119.
Trả lời:

HS1: Bài 27 (a, b)/ sgk_119:

Để cần thêm điều kiện
Để cần thêm điều kiện MA = ME

HS2 : Bài 27 (c)/ sgk_119

Để cần thêm điều kiện AC = BD

Bài mới 
Thời gian
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của
trò

(13p)
Dạng 1: Bài tập cho hình vẽ.
Bài 28 /(sgk-120)

Trong có:
(Định lí tổng ba góc trong 1 tam giác)

Xét và có:
AB =KD (gt)

BC = DE (gt)

Xét vàcó:
AB = MN

BC = NP
nhưng không phải là góc xen giữa cạnh NP và NP không bằng .
Trả lời :
Vậy có hai tam giác bằng nhau.
Đó là :

GV : Treo bảng phụ.
Bài 28 /(sgk-120)
– GV : Gọi 1 HS đứng đọc đề bài và nêu GT, KL của bài toán

GV : Hướng dẫn cách làm cho HS.
– So sánh hai tam giác một. Trước hết so sánh và
.
-Tính góc=?

-So sánh và
.

-So sánh và
.

– Nhận xét gì về góc ?

-Vậy có các tam giác nào bằng nhau?

– 1 HS đọc bài nêu GT, KL bài toán.

-Tính góc:
Trong có:

(Định lí tổng ba góc trong 1 tam giác)

Vì: AB =KD (gt)

BC = DE (gt)
– và
có:
AB = MN

BC = NP
nhưng không phải là góc xen giữa cạnh NP và NP không bằng .

Có :

(12p)
Dạng 2 : Bài tập phải vẽ hình

Bài 29/ (sgk-120)

KL

-Vì: AD= AB (gt)
BE= DC (gt)
AE = AB+BC (vì B nằm giữa A và E).
AC = AD+DC (vì D nằm giữa A và C).

– Xét và có:
AD= AB (gt)
chung
(cmt)
(c. g. c).

Bài 29/ (sgk-120)
-GV : Gọi 1HS đọc đề bài
-GV : Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL.
– Nhận xét gì về 2 cạnh AC và AE ?
– Vì sao ?

-Xét và
có yếu tố nào bằng nhau?

– Kết luận gì về 2 tam giác này ?
-GV : Gọi 1HS lên trình bày lại lời giải
-GV