Luyện giải toán bằng lập PT ( có HD ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Luyện giải toán bằng lập PT ( có HD ), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên HS : ……………………………… Thứ ngày tháng 03 năm 2009
Lớp : 8 / ….

LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
( Buổi 2 )
I – Một số bài toán có nội dung thêm bớt
Bài 1 : Số lượng dầu trong thùng thứ nhất gấp đôi số lượng dầu trong thùng thứ hai. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 75 lít và thêm vào thùng thứ hai 35 lít thì lượng dầu trong hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ? ĐS : 220 lít và 110 lít
HD : Điền các số liệu ( biểu thức ) phù hợp vào bảng sau

Số lượng dầu lúc đầu
Số lượng dầu lúc sau

Thùng thứ nhất

Thùng thứ hai

Phương trình ?
Bài giải :
Cách 1 : …………………………………………… Cách 2 : …………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Bài 2 : Hai lớp 8/1 và 8/2 có 92 học sinh . Nếu chuyển 4 học sinh của lớp 8/1 qua lớp 8/2 thì số học sinh của lớp 8/2 ít hợn số học sinh của lớp 8/1 là 2 bạn. Tìm số học sinh của mỗi lớp lúc đầu ? ĐS : 51 hs và 41 hs
HD : Điền các số liệu ( biểu thức ) phù hợp vào bảng sau

Số HS lúc đầu
Số HS lúc sau

Lớp 8/1

Lớp 8/2

Phương trình ?
Bài giải :
Cách 1 : ……………………………………… Cách 2 : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
: ………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 : Hai thư viện có tổng cộng 20 000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ hai sang thư viện thứ nhất 2000 cuốn thì số sách ở hai thư viện lúc này bằng nhau. Tìm số sách có trong mỗi thư viện lúc đầu ? ĐS : 12000 cuốn và 8000 cuốn
Lập bảng :

Trước khi chuyển
Sau khi chuyển

Số sách của TV 1

Số sách của TV 2

Phương trình :
Bài giải :
Cách 1 : ………………………………………Cách 2 : ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II – 1 số bài toán có nội dung chuyển động :
Bài 1 : Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 48km. Lúc về người đó đi đường tắt ngắn hơn 13km nhưng vì đường khó đi nên vận tốc chỉ bằng 5/6 vận tốc lúc đi. Tuy nhiên, thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là 1/2 giờ. Tính vận tốc lúc đi của người này ?
ĐS : 12 km/h
HD : Lập bảng

Vận tốc
Quãng đường
Thời gian

Lúc đi

Lúc về

Phương trình :
Bài làm : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Một ôtô dự định đi từ A đến B mất 10 giờ 40 phút. Nếu vận tốc giảm đi 10km một giờ thì nó đến B muộn hơn dự định 2 giờ 8 phút. Tính vận tốc dự định của ôtô và độ dài quãng đường AB ? ĐS : 60 km/h và 640 km
HD : Lập bảng

Vận tốc
Thời gian
Quãng đường

Chạy bình thường

Khi giảm vận tốc

Phương trình :

Bài làm : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III – Một số bài toán có nội dung liên qua đến năng suất và sản phẩm
Bài 1 : Theo kế hoạch một đội máy cày phải cày mỗi ngày 15ha ruộng. Khi thực hiện đội đã cày được 20ha mỗi ngày . Do đó đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch một ngày . Tính diện tích ruộng mà đội đã nhận cày ? ĐS : 60ha
HD : Lập bảng

diện tích cày 1
ngày
Thời gian hoàn
thành

Dự định

Thực tế

Phương trình :
Bài làm : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Số người của đội I gấp đôi số người của đội II. Đội I đào đắp được 2700 m3 đất, đội II đào dắp được 1 275 m3 đất. Tính số người của mỗi đội biết rằng mỗi người của đội I đào đắp nhiều hơn mỗi người của đội II là 5 m3 ? ĐS : 30 người và 15 người
HD : Lập bảng

Số người
Số m3 đất đào
được
Năng suất

Đội I

Đội II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.