LUYỆN CHƯƠNG I- ĐẠI 8- T 34 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về LUYỆN CHƯƠNG I- ĐẠI 8- T 34, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ
Trường THCS Thống Nhẩt
GV: Hoàng Trọng Lâm-Tổ TOÁN-LÝ-TIN
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm
Câu
Điểm

1.Phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số
1
2.0

1
2

2.Thực hiện phép tính

1
4.0

1
4

3.ĐKXĐ, rút gọn phân thức, tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng một giá trị xác định

3a
1.0
3b
3c
1.0
2.0
3
4

Tổng số điểm

2.0
5.0
3.0

10.0

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HUẾ
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHƯƠNG II
ĐẠI SỐ LỚP 8-TIẾT 34-NĂM HỌC 2012-2013
Thời gian làm bài 45 phút
Đề bài:
Câu 1: (2 điểm) Tìm đa thức P, biết rằng
4x
2−16
x
2+2x =
P
x
Câu 2: (4 điểm) Thực hiện phép tính:

x+2
x+1
2x
x−1 .
3x+3
x +
4x
2+x+7
x
2−x

Câu 3: (4 điểm)
Cho phân thức P =
x
2+4x+4
x+2

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức P được xác định
Rút gọn phân thức P
Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức P bằng 1

III. Đáp án biểu điểm- GV: Hoàng Trọng Lâm- THCS THỐNG NHẤT
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
2 đ

4
x
2−16
x
2+2x
P
x
4
x
2−4
x(x+2
P
x

4
x−2
x+2
x
x+2
P
x

4(x+2
x
P
x

4
x−2=P; (Với x ( 0, x ( -2)

P = 4x – 8
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 2
4 đ

x+2
x+1
2x
x−1
3x+3
x
4x
2+x+7
x
2

=
x+2
x−1−2x(x+1
x+1(x−1
3(x+1
x +
4x
2+x+7
x
2−x

= −x
2−x−2
x−1
3
x
4x
2+x+7
x
2−x

= −3x
2−3x−6
x(x−1
4x
2+x+7
x(x−1

=
x
2−2x+1
x(x−1

= (x−1
2
x(x−1
=
x−1
x; (Với x(0;x(1)

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 3
4 đ
Giá trị của phân thức P được xác định x+2(0 x(-2
ĐKXĐ:
x
x(−2

Ta có P
x
2+4x+4
x+2(x+2
2
x+2 = x+2;(Với x(-2)
Phân thức P có giá trị bằng 1
x+2=1
x≠−2

x=−1
x≠−2

Ta thấy giá trị x=-1 ∈ĐKXĐ
Vậy: P=1
x=-1
1,0 đ

1,0 đ

1.5 đ

0.5đ

GV: Hoàng Trọng Lâm- Tổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.