ls6 rat hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ls6 rat hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Thanh
Thứ…….ngày…….tháng 5 năm 2007

Họ và tên :……………………
Bài kiểm tra học kì ii

Lớp 6…
Môn : Lịch sử – lớp 6

Thời gian làm bài : 45 phút

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo““““““““““““““““““““

Phần I. Trắc nghiệm ( 4 điểm)

Câu 1. Nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường có tên là gì ?
Châu Giao
Vạn Xuân
An Nam đô hộ phủ
Giao Châu
Câu 2. Quê hương của Phùng Hưng là ở đâu ?
Thái Bình
Hà Tĩnh
Thanh Hoá
Hà Tây
Câu 3. Sau khi đánh tan quân xâm lược Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng là gì?
Xưng đế
Xưng vương
Tiết độ sứ
Thứ sử
Câu 4. Dưới ách thống trị của nhà Lương, nước ta có Các cuộc khởi nghĩa nào?
Khởi nghĩa Bà Triệu
Khởi nghĩa Lí Bí
Khởi nghĩa Triệu Quang Phục
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. Nêu Các việc làm nhằm xây dựng quyền tự chủ của họ Khúc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. Nêu Các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc. Chính sách nào là thâm hiểm nhất ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.