lop 8 thi ngay nay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về lop 8 thi ngay nay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT Đức Phổ
Trường THCS Phổ Thạnh

ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HK I
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: TOÁN – LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4đ): Thực hiện phép tính:
a, x2. ( x – 2×3)
b, (25×5 – 5×4 + 10×2) : 5×2
c,
d,
Câu 2. (1đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a, x2y – xy2
b, x2 – y2 + 5x – 5y
Câu 3. (1đ): Rút gọn các biểu thức sau:
a, (x – y)2 + 4xy
b,
Câu 4. (1đ): Cho tứ giác ABCD có ; ; . Tính số đo góc D ? Sau đó tính số đo góc ngoài tại D ?
Câu 5. (3đ): Cho ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng với M qua I :
a, Tứ giác AMCK là hình gì? Chứng minh nhận định đó?
b, ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMCK là hình vuông? Vẽ hình khác và chứng minh ?
c, Cho số đo góc = 600 , AM = a . Tính diện tích tam giác ABC theo a ?

Hết.

V/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

*Nội dung đáp án chỉ là gợi ý

Câu
Nội dung
Điểm

Câu1

a, =x2.x – x2.2×3
= x3 – 2×5
b, =25×5 : 5×2 – 5×4 : 5×2 + 10×2 : 5×2
= 5×3 – x2 + 2
c,
d, =
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

Câu 2

a, x2y – xy2
= xy(x – y)
b, x2 – y2 + 5x – 5y
= (x2 – y2 ) + (5x – 5y)
= (x– y)(x + y) + 5(x – y)
= (x– y)(x+ y + 5)
0,25

0,25
0,25
0,25

Câu 3

a,
= x2 – 2xy + y2 + 4xy
= x2 + 2xy + y2
= (x + y)2
b,
=

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4

Ta có :
2570 + = 3600
= 3600 – 2570 = 1030
góc ngoài tại D là 1800 – 1030 = 770 hoặc =770

0,25

0,25
0,25
0,25

Câu 5

a,
-Tứ giác AMCK là hình chữ nhật

-Chứng minh nó là hình bình hành
AI = IC, MI = IK,
-Lập luận đường trung tuyến là đường cao và nêu được nó có 1 góc vuông
= 900

b, Hình chữ nhật AMCK là hình vuông
AC là phân giác góc A
= 450
= 900 hay vuông cân tại A

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Vẽ hình đúng, chính xác, đẹp
Hình vẽ câu a

Hình vẽ câu b

0,25

0,25

c, cân có 1 góc 600 là tam giác đều
Gọi MC = x thì BC = AC = 2x
Ta có AM2 = (2x)2 – x2 = a2
x2 = ; x=
Đáy BC = 2x =
SABC = = =

0,25

0,25

0,25

0,25

Có thể vẽ hình nhưng không tính điểm ( không có hình câu c cũng không bị trừ điểm )

* Học sinh làm cách khác đúng vẫn tính điểm tối đa.

Duyệt của BGH Duyệt của TCM GVBM

Nguyễn Trí Dũng

Hỏi và đáp