Lời giải chi tiết đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi thử môn Toán xin thu thập lại các bạn học sinh về Lời giải chi tiết đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Với mục đích cung cấp cho các em cái nhìn nhiều chiều, tiếp cận được thêm nhiều phương pháp, kỹ thuật giải hay về đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán, KHODETHI.ORG giới thiệu đến các em đáp án và lời giải chi tiết đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán do tập thể quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC thực hiện.

Cấu trúc đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán:
Chương trình Toán 12:
Chủ đề 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
+ Mức độ nhận biết: gồm 4 câu: Câu 2, Câu 4, Câu 16, Câu 26.
+ Mức độ thông hiểu: gồm 2 câu: Câu 15, Câu 17.
+ Mức độ vận dụng: gồm 2 câu: Câu 29, Câu 36.
+ Mức độ vận dụng cao: gồm 6 câu: Câu 39, Câu 43, Câu 46, Câu 48, Câu 49, Câu 50.
Chủ đề 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Mức độ nhận biết: gồm 2 câu: Câu 5, Câu 8.
+ Mức độ thông hiểu: gồm 3 câu: Câu 20, Câu 23, Câu 28.
+ Mức độ vận dụng: gồm 1 câu: Câu 31.
+ Mức độ vận dụng cao: gồm 1 câu: Câu 44.
Chủ đề 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng.
+ Mức độ nhận biết: gồm 1 câu: Câu 6.
+ Mức độ thông hiểu: gồm 2 câu: Câu 10, Câu 24.
+ Mức độ vận dụng: gồm 2 câu: Câu 33, Câu 38.
Chủ đề 4. Số phức.
+ Mức độ nhận biết: gồm 1 câu: Câu 14.
+ Mức độ thông hiểu: gồm 2 câu: Câu 18, Câu 21.
+ Mức độ vận dụng: gồm 2 câu: Câu 37, Câu 42.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Chủ đề 5. Khối đa diện và thể tích khối đa diện.
+ Mức độ nhận biết: gồm 1 câu: Câu 1.
+ Mức độ vận dụng: gồm 1 câu: Câu 27.
+ Mức độ vận dụng cao: gồm 1 câu: Câu 47.
Chủ đề 6. Khối tròn xoay và thể tích khối tròn xoay.
+ Mức độ nhận biết: gồm 1 câu: Câu 7.
+ Mức độ thông hiểu: gồm 1 câu: Câu 25.
+ Mức độ vận dụng: gồm 1 câu: Câu 32.
Chủ đề 7. Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.
+ Mức độ nhận biết: gồm 2 câu: Câu 3, Câu 11.
+ Mức độ thông hiểu: gồm 3 câu: Câu 9, Câu 19, Câu 22.
+ Mức độ vận dụng: gồm 1 câu: Câu 35.
+ Mức độ vận dụng cao: gồm 2 câu: Câu 41, Câu 45.
Chương trình Toán 11:
Chủ đề 1. Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân.

+ Mức độ nhận biết: gồm 1 câu: Câu 13.
Chủ đề 2. Tổ hợp và xác suất.
+ Mức độ nhận biết: gồm 1 câu: Câu 12.
+ Mức độ vận dụng: gồm 1 câu: Câu 40.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp