llhlhjl – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về llhlhjl, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ SẦM SƠN ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN LẦN II
TRƯỜNG THCS BẮC SƠN MÔN TOÁN LỚP 7
NĂM 2012-2013
THỜI GIAN LÀM BÀI : 120 PHÚT

Bài 1 :(6 điểm) Thực hiện phép tính:

a)
b)
Bài 2: (4 điểm)
a) Tìm các số nguyên x thoả mãn.

b)Cho p > 3. Chứng minh rằng nếu các số p, p + d , p + 2d là các số nguyên
tố thì d chia hết cho 6.
Bài 3:(3 điểm)
a)Chứng minh rằng nếu:
Thì:
b) Chứng minh rằng:

Bài 4:(7 điểm)
Cho ABC vuông tại A. Đường cao AH trên cạnh BC lấy điểm D
sao cho BD =BA đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E
So sánh AD và DE
chứng minh: AD là phân giác góc HAC
Đường phân giác ngoài đỉnh C cắt đường thẳng BE ở K
tính góc BAK
Chứng minh: AB+AC < BC + AH ; DH < DC

Lưu ý : Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm
Trường THCS Bắc Sơn
Hướng dẫn chấm bài khảo sát lần 2
Môn toán lớp 7 năm 2012-2013
Câu
Ý
Nội dung
Điểm

a)

b)


1 đ

Bài 2:
a)
Áp dụng bất đẳng thức giá trị tuyệt đối ta có
=
(1)
dấu “= ” xảy ra khi -1000
tương tự (2)
dấu “= ” xảy ra khi -999
(3) dấu “= ” xảy ra khi x=-101
từ (1) ; (2) ; (3) ta có

dấu “= ” xảy ra khi x=-101
Vậy x =-101 là giá trị duy nhất cần tìm

1 đ

0;5đ
0,5 đ

0,75đ

0,25đ

b)
Vì p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p Không chia hết cho 3 nên p có dạng 3k +1 hoặc 3 k+2 ( k N)
Nếu p =3k+1
nếu d chia 3 dư 1 thì p+2d
(loại vì p+2d nguyên tố)
nếu d chia cho 3 dư 2 thì p+d (loại vì p+d nguyên tố)
Vậy p= 3k+1 thì d
Tương tự với p= 3k +2 thì d
vậy p>3 và p; p+d;p+2d là các số nguyên tố thì p(1)
p lẻ p+d nguyên tố thì p+d lẻ nên d chẵn do đó d (2)
từ (1) ; (2) ta có d

0;5 đ

0,5đ

0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0;25đ

Câu 3
a)
Đặt: =k
chỉ ra: =
suy ra
chứng minh tương tự ta có:

từ đó suy ra

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

b)

26S=25S +S =1- FC =AC-AH
suy ra BC+AH >AB+AC
chứng minh: DH = DF mà DF< DC nên DH< DC

Hỏi và đáp