Lich Can Chi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Lich Can Chi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cách tính lịch theo hệ đếm can chi

Ngoài năm Âm lịch, Dương lịch người ta còn ghi lịch theo hệ đếm CAN CHI
Chẳng hạn Canh Ngọ (1930), Giáp Ngọ (1954), Canh Dần (2010)…… Chữ thứ nhất chỉ hàng CAN (VD: Canh, Giáp, ….), chữ thứ hai chỉ hàng CHI (VD: Ngọ, Dần,….)
Có 10 CAN là:
Hàng can
Giáp

Bính
Đinh
Mậu
Kỷ
Canh
Tân
Nhâm
Quý

Mã Số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10(0)

**Muốn tìm hàng CAN của một năm ta dùng công thức đơn giản sau đây:
Hàng CAN = Chữ số tận cùng của năm dương lịch – 3
(Nếu chữ số tận cùng của năm dương lịch < 3 thì ta mượn thêm 10)
VD1: Tìm hàng CAN của các năm 1930, 1954
Năm 1930 có hàng CAN là: 10 – 3 = 7 => Năm 1930 là năm Canh…………
Năm 1954 có hàng CAN là: 4 – 3 = 1 => Năm 1954 là năm Giáp………….
Có 12 chi là:
Hàng chi

Sửu
Dần
Mão
Thìn
Tỵ
Ngọ
Mùi
Thân
Dậu
Tuất
Hợi

Mã số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

**Muốn tìm hàng CHI của một năm ta dùng công thức sau đây:
Hàng CHI = Dư của((Năm – 4) : 12) + 1
VD2: Tìm hàng CHI của các năm 1930, 1954
Năm 1930 có hàng CHI là: Dư của(1930 – 4):12 +1 = 6 +1 = 7
=>Năm 1930 có hang CHI là …………Ngọ
Năm 1954 có hàng CHI là: Dư của(1954 – 4):12 + 1 = 6 + 1 =7
=> Năm 1954 có hàng CHI là …………Ngọ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Kết hợp VD1 và VD2 ta có:
Năm 1930 là năm: Canh Ngọ
Năm 1954 là năm: Giáp Ngọ
Hãy thử tìm xem năm 2010 kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là năm gì nhé ?
CAN = 10 – 3 = 7 => CAN là: Canh
CHI = Dư của(2010 – 4):12 + 1 = 2 + 1 = 3 => CHI là: Dần
Vậy năm 2010 là năm: Canh Dần
**Bây giờ thì hãy tìm xem năm sinh của mình là năm gì theo lịch CAN CHI nhé ?

Hỏi và đáp