Lê Công Hiếu Lớp 6♥ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Lê Công Hiếu Lớp 6♥, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 14
Phương trình phản ứng :

Các hệ số cân bằng lần lượt là :
2, 10, 1, 9, 10
2, 4, 1, 1, 4
2, 6, 1, 5, 6
2, 2, 1, 1, 2
– Xét hiện tượng : giấy quỳ tím gặp nước clo sẽ hóa đỏ, sau đó mất màu ngay.
Giải thích : Nước clo là hỗn hợp Cl2, HCl, HClO nên quỳ tím hóa đ3, nhưng HClO là chất oxi hóa mạnh nên quỳ tím mất màu ngay.
Hiện tượng đúng, giải thích đúng
Hiện tượng đúng, giải thích sai.
Hiện tượng sai, giải thích đúng.
Hiện tượng sai, giải thích sai.
Hòa tan hết 3,36 lít HCl (đktc) vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần một thể tích dung dịch NaOH 2M là :
300ml
150ml
75ml
50ml
Không được dùng lọ thủy tinh để đựng dung dịch HF vì :
Phản ứng không xảy ra.
HF tác dụng được với SiO2 là thành phần chính của thủy tinh.
Có sự giải phóng F2 là một khí độc.
Một lý do khác.
Mỗi câu 5, 6, 7 dưới đây sẽ ứng với một ý hợp lý nhất (được ký hiệu bởi các mẫu tự A, B, C, D). Thí sinh phải chọn mẫu tự hợp lý nhất với từng câu hỏi. Chú ý mỗi mẫu tự có thể sử dụng một lần, nhiều lần hoặc không sử dụng.
NaClO
NaCl
HCl
HClO
Vừa có liên kết ion, vừa có liên kết cộng hóa trị.
Thành phần chính của nước Giaven.
Chỉ có liên kết ion.
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 8, 9, 10.
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử A, B là 142, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 12.
A, B lần lượt là :
Ca, Fe
O, Si
C, Mg
Al, K
Nhận định vị trí A, B trong bảng tuần hoàn :
Cùng chu kỳ.
Thuộc hai chu kỳ liên tiếp.
Đều là các nguyên tố nằm ở nhóm A.
Đều là các nguyên tố nằm ở nhóm B.
Đặc điểm các nguyên tố A, B:
Cùng là các kim loại điển hình.
Cùng là các phi kim điển hình.
Chỉ có một kim loại điển hình.
Chỉ có một phi kim điển hình.
Trong tự nhiên nguyên tố brom có hai đồng vị là 79Br và 81Br. Nếu nguyên tử lượng trung bình của brom là 79,91 thì phần trăm số nguyên tử của hai đồng vị này lần lượt là :
35% và 65%
54,5% và 45,5%
45,5% và 54,5%
51% và 49%
Nguyên tử 27X có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có :
13 proton, 27 nơtron.
13 proton, 24 nơtron.
27 proton, 13 nơtron
27 proton, 14 nơtron.
Cation X+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Chỉ ra điều sai khi nói về nguyên tử X :
Hạt nhân nguyên tử X có 11 proton
Lớp ngoài cùng của X có 7 electron.
X nằm ở chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn
X là một kim loại.
Hợp chất có cả liên kết và liên kết là :
N2
CH4
NH3
Cl2O
Chỉ ra điều sai khi nói về liên kết :
Được tạo thành từ sự xen phủ trục.
Bền hơn so với liên kết
Chỉ hình thành do sự xen phủ giữa 2 obitan s
Các nối đơn đều là liên kết
Trong phản ứng : thì :
FeCl2 là chất khử .
Cl2 là oxi hóa
FeCl2 bị Cl2 oxi hóa thành FeCl3
Tất cả đều đúng .
Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ HNO3 là một chất oxi hóa :

Đốt cháy 1g nhôm trong bình đựng 1g clo. Khối lượng muối thu được là (cho hiệu suất phản ứng đạt 100%).
2g
1g
1,25g
4,94g
Phản ứng nào dưới đây có thể xảy ra :

Tất cả đều không xảy ra.
20 – Xét hiện tượng : Khí clo ẩm có khả năng tẩy màu rất mạnh.
– Giải thích : Khí clo ẩm hình thành ra nước Giaven nên có tính tẩy màu mạnh
A. Hiện tượng đúng, giải thích đúng.
B. Hiện tượng đúng, giải thích sai.
C. Hiện tượng sai, giải thích đúng.
D. Hiện tượng sai, giải thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.