Kỹ năng sử dụng Casio giải nhanh trắc nghiệm hàm số và mũ – logarit – Lê Anh Tuấn

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Luyện thi THPT, Tài liệu Casio, Toán 12 xin thu thập lại bạn đọc về Kỹ năng sử dụng Casio giải nhanh trắc nghiệm hàm số và mũ – logarit – Lê Anh Tuấn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 72 trang với 15 bài:

+ Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất
+ Bài 2. Tìm nhanh khoảng đồng biến – nghịch biến
+ Bài 3. Cực trị hàm số
+ Bài 4. Tiếp tuyến của hàm số
+ Bài 5. Giới hạn của hàm số
+ Bài 6. Tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Bài 7. Bài tương giao giữa hai đồ thị
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Bài 8. Đạo hàm
+ Bài 9. Tìm số nghiệm phương trình mũ – logarit (phần 1)
+ Bài 10. Tìm số nghiêm phương trình mũ – logarit (phần 2)
+ Bài 11. Tìm số nghiệm phương trình mũ – logarit (phần 3)
+ Bài 12. Giải nhanh bất phương trình mũ – logarit (phần 1)
+ Bài 13. Giải nhanh bất phương trình mũ – logarit (phần 2)
+ Bài 14. Tìm số chữ số của một lũy thừa
+ Bài 15. Tính nhanh giá trị biểu thức mũ – logarit

Hỏi và đáp