KTra Toan 8-Ki I-PGD – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KTra Toan 8-Ki I-PGD, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ I
Năm học: 2009 – 2010-PGD quận ngô quyền
Môn: Toán 8 (Thời gian: 90 phút)

I/ Trắc nghiệm: (3đ)
*Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống mà em chọn:
Câu
Đ
S

Câu1: (2x+y)2 = 4×2 + 4xy + y2

Câu: (x+1) (x2 + 2x+1) = x3 +1

Câu3: Phân thức đối của phân thức là

Câu4: Phân thức nghịch đảo của phân thức là

Câu 2: Nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được kết luận đúng
A
Kết quả ghép nối
B

1. tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau

a. Là hình vuông

2. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

b. là hình thoi

3. Tứ giác có các cạnh bằng nhau và có một góc vuông

c. là hình bnhf hành

đ, là hình chữ nhật

Câu 3: Khẳng định nào sau đây đúng: Giá trị biểu thức: x3 +6×2+12x +8 tại x=-12 là:
A. 2744 A. -2744 A. 1000 A. -1000
Câu 4: Điều kiện xác định của phân thức là :
A. x
B. x 2 và -2
C. x
D. x

Câu 5: Đa thức P trong đẳng thức là:

Câu 7: Cho ABC vuông tại A, AC=8cm, BC= 10cm, Diện tích tam giác ABC là:
A, 4 cm2 B, 40 cm2 C, 30 cm2 D, 24 cm2
Câu 8: Hình vuông có độ dài đường chéo là 4 cm thì diện tích hình vuông đó là:
A, 48 cm2 B, cm2 C, 2 cm2 D, cm2
Ii/ Tự luận:
Bài 1: ( 1) Rút gọn biểu thức:
A= (2x-1) (4×2 + 2x+1) – 2x( 4×2 -1) -2x
Bài 2: ( 1đ) Tìm x biết:
a/ x2 – 4x = – 4
b, x3 + 2 x2 -9x = 18
Bài 3: (2đ)
Cho phân thức B=
a/ Tìm ĐK của x để giá trị của phân thức B được xác định
b/ Rút gọn B.
c/ Tính giá trị của B khi x=4.
d/ Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức B là một số nguyên.
HD: B= 3x-3 là ước của 9…
Bài 4: ( 3đ)
Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Gọi D, N lần lượt là trung điểm của AC và AB. E là diểm đối xứng với M qua D.chứng minh rằng:
a, Tứ giác ADMN là hình gì? Vì sao?
b, C/m tứ giác AECM là hình thoi.
c, Biết MD=3cm. MN=4cm. Tính độ dài đoạn thẳng EC.

trả bài kiểm tra Học kì 1(Tiết 32).
A.mục đích yêu cầu:
H hiểu rõ về bài làm của mình, tự đánh giá điểm và sự tự giác về học tập qua bài kiểm tra.
Rèn kĩ năng ttrình bày cho H.
B.Chuẩn bị:
– Đáp án và biểu điểm chấm.
C.Tiến trình hoạt động:
– G cho H lên vẽ hì

Hỏi và đáp