ktra toán 6 k1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ktra toán 6 k1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI HỌC KỲ I / Năm học 2007 – 2008 Điểm
Họ và tên : MÔN TOÁN 7
Lớp : ( 90 phút không kể thời gian giao đề )
SBD :

I/TRẮC NGHIỆM : (4đ ) Trong mỗi câu từ 1 đến 13 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng theo ý của câu hỏi . Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đó.
1/ Cách viết nào sau đây là đúng ?
A / ( R B / 2 ( Z C/ Q D / Q ( R
2/ Kết quả nào sau đây là đúng ?
A / B / C / D /
3/ Nếu , thì giá trị của a là :
A / B/ C / D /
4 / Cho tỉ lệ thức ( với a, b,c, d 0 ) biến đổi nào sau đây là sai :
A / B / C / D/
5 / Nếu m = ± thì kết quả nào sau đây là đúng :
A/ B/ C / D / một kết quả khác
6 / Cho ba số m ,n , p : Biết m – n + p = 27 và , vậy giá trị của m , n , p theo thứ tự là :
A / 18 ; 36 ; 27 B / 36 ; 18 ; 27 C / 27 ; 18 ; 36 D / 18; 27 ; 36
7 / Kết quả nào sau đây là sai :
A / B / = C / = 0,5 D / – 4
8/ Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau ,khi x = 3 thì y = hệ số tỷ lệ của y đối với x là :
A / B / C / D /
9 / Cho x2 = – 2008 . Giá trị của x là :
A / ± 2008 B / – 2008 C / 2008 D / Cả A, B ,C đều sai
10/ Cho ABC = MNP .Biết = 700 ,= 600 . Số đo độ của góc P là :
A / 600 B / 700 C / 500 D / 800
11/ Cho đường thẳng d cắt đoạn thẳng MN tại điểm H. Đường thẳng d là
đường trung trực của đoạn thẳng MN nếu :
A/ Đường thẳng d và đoạn thẳng MN vuông góc với nhau ; C/ MN là đường trung trực của đường thẳng d
B/ H là trung điểm của đoạn thẳng MN ; D/ d và MN vuông góc với nhau và H là trung điểm của MN
12/ Số hữu tỉ được biểu diễn bởi điểm nào trên trục số ở hình vẽ sau :
A/ M C/ D
B/ E D/ F
13/ Nếu = 8 thì a bằng : A. 8 B. 16 C. 64 D. 4
14/ Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ?
Khẳng định Đúng Sai
a) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
b) Góc ngoài của tam giác bằng góc trong kề với nó
c/ Nếu thì ad = bc ,( với b ,d 0 )
II / TỰ LUẬN : (6đ )
Bài 1: Tính : ( 1,5đ )
a/ : – . b/
Bài 2 : Tìm y biết : ( 2đ )
b/ y : = – a/ =
Bài 3: (2,5đ) Cho tam giác MNP gọi E là trung điểm của NP, trên tia đối của tia EM lấy điểm D sao cho ED = EM. Chứng minh : a/

Hỏi và đáp