Ktra Toán 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Ktra Toán 5, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

02/06/2015- Hiep KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 1
Bài 1: Viết vào chỗ …….:: a) đọc là: …………………………………… ; b) 112, 307 đọc là: …………………….
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Chữ số 5 trong số 20,571 có giá trị là: A. 5 B. 500 C. D.
b) viết dưới dạng số thập phân là: A. 0,43 B. 4,3 C. 4,03 D. 4,003
c) Số bé nhất trong các số: 3,454, 3,455, 3,444 là: A. 3,445 B. 3,454 C. 3,455 D. 3,444
d) 6cm28mm2 = cm2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A. 68 B. 6,8 C. 6,08 D. 6,008
Bài 3: Tính: a) 35,76 + 23,52 = …………………….. ; b) 48,53 – 25,28 = ……………………….
c) 5,26 x 2,4 = ………………………….. ; d) 157,25 : 3,7 = …………………….. ;
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô (:
a) 90 phút = 1,5 giờ ( ; b) 0,025 tấn = 250kg ( ; c) 15 000 000 mm2 = 15m2 ( ; d) 5m27dm2 = 5,7dm2 (
Bài 5: Trên một mảnh đất, diện tích dành để làm nhà 80m2.Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240m2.
a) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại.
b) Diện tích đất còn lại bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh đất?
Bài làm:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….
………………………
……………………
……………………
…………………..
………………….
……………………
…………………..
…………………..
Bài 6: Tính diện tích hình tam giác ABC biết diện tích hình tam giác ACD là 15cm2.
Bài làm: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..
KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 2
Bài 1: , = ? a) 83,2 …… 83,19 b) 48,548,500 c) 7,843…… 7,85 d) 90,789,7
Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 9m 6dm = m ; b) 2cm2 5mm2 = cm2 ; c) 5 tấn 562kg = tấn ; d) 57cm 9mm = cm
Bài 3: Đặt tính rồi tính: a) 286,34 + 521,85 = …………………………….. ; b) 516,40 – 350,28 = ……………………………… ; c) 25,04 x 3,5 = ……………………………………..; d) 45, 45 : 18 = ……………………………………..
Bài 4: Lớp em có 32 bạn, trong đó có 14 bạn đọc nữ.Hỏi số các bạn đọc nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số các bạn đọc của lớp em?
Bài làm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Bài 5: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là: A. ; B. ; C. ; D. 8
b) 3 viết dưới dạng số thập phân là: A. 3,900 B. 3,09 C. 3,9 D. 3,90
c) 3 phút 20 giây = giây . Số viết vào chỗ chấm là: A. 50 B. 320 C. 80 D. 200
Bài 6: Một khu vườn hình vuông có chu vi 800m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?
Bài làm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..
……………………
KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 – ĐỀ 3
Bài 1: Điền dấu (>;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.