ktra sô1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ktra sô1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: KIỂM TRA 1 Tiết
Lớp: Môn : Số học( lần 1_HKI) ĐỀ :A

Điểm
Lời phê của Thầy, Cô:

Bài 1: (1,5đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a là

Muốn nhân hai lũy thừa có cùng cơ số ta

c) Nếu ab và ba thì ……………..

Bài 2 (1,5đ) Điền dấu x vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a/ 35 : 32 = 27

b/ 52 = 10

c/ 73 . 7 = 73

Bài 3 (3đ) Thực hiện các phép tính sau:
a) 23 . 73 + 27 . 23 – 230 b) 81: 32 + 3 . 23

1407 – [ (285 – 185): 4 . 2] +7

Bài 4 (3đ) Tìm số tự nhiên x biết:
3.(x- 5) = 36 b) x – 45 : 3 = 12

c) x . 34 = 33 . 3

Bài 5 (1đ) Tính tổng các phần tử của tập hợp sau
A = 4; 8; 12; … ; 88

Họ và tên: KIỂM TRA 1 Tiết
Lớp: Môn : Số học( lần 1_HKI) ĐỀ :B

Điểm
Lời phê của Thầy, Cô:

Bài 1: (1,5đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Lũy thừa bậc n của số tự nhiên b là

Muốn chia hai lũy thừa có cùng cơ số ta

c) Nếu m n và n m thì ……………..

Bài 2 (1,5đ) Điền dấu x vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a/ 3 . 32 = 33

b/ 25 = 10

c/ 73 : 7 = 73

Bài 3 (3đ) Thực hiện các phép tính sau:
a) 36 . 73 + 73 . 64 – 730 b) 53 : 5 – 3 2. 2

493 – [ (128 + 22) : 2 . 4] – 7

Bài 4 (3đ) Tìm số tự nhiên x biết:
(25 – x ) . 3 = 36 b) x + 5 . 3 = 28

c) 53 : x = 5.52

Bài 5 (1đ) Tính tổng các phần tử của tập hợp sau
A = 3 ; 6; 9 ; … ; 87

Hỏi và đáp