KTra KI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KTra KI, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chất lượng học kì I
Môn toán lớp 8. Năm học 2006 – 2007

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
Bài 1. (1 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
1) Đa thức 2x – 1 – x2 được phân tích thành:
A. (x – 1)2 B. -(x – 1)2 C. -(x + 1)2 D. (- x – 1)2
2) Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
B. Tứ giác có tất cả các cạnh bên bằng nhau là hình thoi.
C. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
3) Kết quả rút gọn của phân thức là:
A. B. C. D.
4) Hình vuông có cạnh bằng 2 thì đường chéo hình vuông đó là:
A. 4 B. C. 8 D
Bài 2. (1 điểm)
Điền dấu X vào ô Đúng, Sai ứng với các khẳng định sau:
Các khẳng định
Đ
S

a) Hai đường chéo hình thang cân chia hình đó thành bốn tam giác bằng nhau.

b) Hai đường chéo hình bình hành chia hình đó thành 4 tam giác có diện tích bằng nhau.

c) Hai đường chéo hình thang cân chia hình đó thành bốn tam giác có diện tích bằng nhau.

d) Hai đường chéo hình bình hành chia hình đó thành 4 tam giác bằng nhau.

II. Phần tự luận ( 8 điểm)
Bài 1 (2 điểm)
Cho phân thức
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b)Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.
Bài 2. (2 điểm)
Cho biểu thức :

Chứng minh rằng với x # 1; x # -1 thì giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Bài 3 (3 điểm):
Cho hình bình hành ABCD có BC = 2AB; B = 600
Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC.
a) Tứ giác AMNB là hình gi?Tại sao?
b) Chứng minh rằng AN ND và AC = ND.
c) Giả sử AB = a. Tính diện tích tam giác AND theo a.
Bài 4. (1 điểm)
Chứng minh rằng : B =

Hỏi và đáp