Ktra HKI Toán 8 (MT-Đề-ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Ktra HKI Toán 8 (MT-Đề-ĐA), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng ngang

Nhân, chia đa thức
C1(a,b)

C1(c,d)

C2

5

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
2
1
10%
2
1
10%
1
1
10%
5
3
Tl:30%

Phân thức đại số
C3(a)
C3(b,c)
C3(d)
4

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
0,5
5%
2
1,5
15%
1
1
10%
4
3
Tl:30%

Tứ giác
C4(a,b)

C4(c)

3

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
2
2
20%
1
1
10%

3
3
Tl: 30%

Diện tích đa giác

C5

1

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1
1
10%

1
1
Tl: 10%

Tổng dọc
5
3,5
35%
6
4,5
45%
2
2
20%
13
10
100%

(Đề tự luận 100%)

Mô tả:
Câu 1a,b: Biết phân tích một đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung
Câu 1c,d: Hiểu được việc phải tách hạng tử, nhóm hạng tử, sử dụng hằng đẳng thức hợp lí
Câu 2: Hiểu được việc biến đổi được biểu thức đã cho thành một biểu thức luôn dương cộng với một số nguyên
Câu 3 a: Biết được điều kiện xác định của một phân thức, biết rút gọn một phân thức
Câu 3b,c: Hiểu được việc thay giá trị đã cho của phân thức vào để tìm giá trị của x
Câu 3d: Suy luận để đưa phân thức thành một phần nguyên cộng với một phân thức và lập luận
Câu 4: Biết liên hệ lại tính chất đường trung bình của tam giác để giải thích và tính được diện tích
Câu 5: Hiểu được tính chất đường chéo của hình thoi và việc áp dụng định lí Py-ta-go để tính được diện tích, từ đó hình thành được công thức tính diện tích của hình thoi.

Câu 1(2đ): phân tích các đa thức sau thành nhân tử(2đ)
(0,5)
(0,5)
(0,5)
(0,5)
Câu 2(1đ): Tìm x để giá trị của biểu thức là nhỏ nhất (1đ)
Câu 3(3đ): Cho
Tìm điều kiện xác định của Q (0,5)
Rút gọn biểu thức Q (0,75đ)
Tìm x sao cho (0,75đ)
Tìm giá trị x nguyên sao cho Q nhận giá trị nguyên (1đ)
Câu 4(3đ): Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.
Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao? (1đ)
Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều kiện gì? (1đ)
Cho AC = 6cm, BD = 8cm. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ. (1đ)
Câu 5(1đ): Tính diện tích của hình thoi ABCD biết AB = 5cm, AC = 6cm. (1đ)

————————————–

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 8

Câu 1:

Câu 2: (0,5)
Vì với mọi giá trị của x nên (0,25)
Vậy giá trị nhỏ nhất của bằng tại (0,25)
Câu 3: 3a) Q xác định khi
3b)
3c) thỏa mãn đk (0 ,75)

Hỏi và đáp