KTra Hinh9 tiet 57- Thanh Hoa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về KTra Hinh9 tiet 57- Thanh Hoa, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 9- TIẾT KIỂM TRA(PPCT): 57
Thời gian kiểm tra: 45 phút
Phạm vi kiểm tra: Từ tiết 37 đến tiết 56
Phương án kiểm tra: Tự luận
Lớp kiểm tra: Lớp 9A, 9B . Năm học 2013-2014
Giáo viên lập ma trận: Lê Sỹ Sơn
Ngày kiểm tra: 3/4/2014
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

VD thấp
VD cao

1. Các loại góc với đường tròn
Nhận biết được các loại góc trong đường tròn
Nắm được đ/lí về số đo các góc với đường tròn để tính được sđ các góc đó

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
4
4
40%

5
5
50%

2.Quĩ tich cung chứa góc, tứ giác nội tiếp

Vận dụng định lí về tứ giác nội tiếp, bài toán quĩ tích cung chứa góc và t/c về góc với đường tròn để c/m tứ giác nội tiếp, c/m các đường thẳng vuông góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2
20%
1
1
10%
3
3
30%

3. Độ dài đường tròn, độ dài cung. Diện tích hình tròn, hình quạt

Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2
20%

2
2
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
6
6
60%
2
2
20%
1
1
10%
10
10
100%

Trường THCS BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC -LỚP 9 ĐỀ A
Hoằng Châu Học kỳ II-Năm học: 2013 – 2014
Tiết PPCT: 57. Thời gian 45 phút
Ngày kiểm tra: …………………………….

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp 9……
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

Chữ ký:

ĐỀ BÀI
Bài 1( 1điểm): Hãy nêu tên mỗi góc ; ; ;

Bài 2 (4 điểm):
Cho hình vẽ bên, biết Cm là tiếp tuyến tại C của đường tròn, = 600, AB là đường kính của đường tròn, hãy tính
a. Số đo của góc ABC
b. Số đo góc AOC
c. Số đo của góc ACm
d. Số đo góc BAC

Bài 3 ( 2 điểm):
Cho hình vẽ bên , biết = 1200 và R = 3cm
a. Tính độ dài cung
b. Tính diện tích hình quạt MONaM

Bài 4 (3 điểm):
Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ 2 đường cao AE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp
b) Chứng minh tứ giác AFEC nội tiếp
c). Chứng minh đường thẳng OB vuông góc với EF.

Trường THCS BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC -LỚP 9 ĐỀ B
Hoằng Châu Học kỳ II-Năm học: 2013 – 2014
Tiết PPCT: 57. Thời gian 45 phút
Ngày kiểm tra: …………………………….

Họ tên học sinh:………………………………………………Lớp 9……
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

Chữ ký:

ĐỀ BÀI
Bài 1( 1điểm): Hãy nêu tên mỗi góc ; ; ;

Bài 2 (4 điểm):
Cho hình vẽ bên, biết Cm là tiếp tuyến tại C của đường tròn, = 400, AB là đường kính của đường tròn, hãy tính
a. Số đo của góc ABC
b. Số đo góc AOC
c. Số đo của góc ACm
d. Số đo góc BAC

Bài 3 ( 2 điểm):
Cho hình vẽ bên , biết = 1000 và R = 2cm
a. Tính độ dài cung
b. Tính diện tích hình quạt MONaM

Bài 4 (3 điểm):
Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ 2 đường cao AE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.