ktra hình chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ktra hình chương 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp

ĐÊ A
Điểm:
Lời phê của Thầy ,cô:

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Hai góc phụ nhau, số đo góc thứ nhất là 480; số đo góc thứ hai là:
A. 420 B. 1320 C. 1800 D. 900
Câu 2: Điều kiện để Ot là tia phân giác của góc xOy là:

A. xOt = tOy B. xOt =tOy và xOt + tOy = xOy
C. xOt + tOy = xOy D. xOt = tOy = xOy
Câu 3: Hai góc bù nhau; số đo góc thứ nhất là 340; số đo góc thứ hai là:
A. 560 B. 900 C. 1560 D. 1460
Câu 4: Đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn được gọi là:
A. Bán kính B.Góc C. Cung D. Dây cung
II/ TỰ LUẬN: ( 8 điểm)
Câu 1: (2đ)
– Vẽ góc xAy = 1200
– Trên tia Ax vẽ đoạn AC = 3 cm
– Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AD = 5 cm. Nối DC
Câu 2: ( 2đ) Cho EF=3cm. Vẽ đường tròn (E; 2,5cm) và đường tròn (F; 1,5cm). Hai đường tròn cắt nhau tai C và D.
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng DE và FC.
b/ Đường tròn (F; 1,5cm) cắt đoạn thẳng tại I. Tính độ dài IE.
Câu 3: (4đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc xOy = 400; góc xOt = 1100
a/ Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ?
b/ Tính số đo góc yOt
c/ Vẽ tia Oz là tia phân giác góc yOt, tính số đo góc xOz
BÀI LÀM

Họ và tên……………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp

ĐÊ B
Điểm:
Lời phê của Thầy ,cô:

TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau đây:
Câu 1: Hai góc bù nhau, số đo góc thứ nhất là 370; số đo góc thứ hai là:
A. 530 B. 1430 C. 1800 D. 900

Câu 2: Điều kiện để Ot là tia phân giác của góc xOy là:
A. xOt = tOy B. xOt + tOy = xOy
C. xOt =tOy = xOy :2 D. xOt + tOy = xOy và xOt ≠ tOy
Câu 3: Hai góc phụ nhau; số đo góc thứ nhất là 250; số đo góc thứ hai là:
A. 560 B. 900 C. 1550 D. 650
Câu 4: Ở hình bên ta có số hình tam giác là:

A/ 1 B/ 3 C/ 4 D/ 2

II/ TỰ LUẬN: ( 8 điểm)
Câu 1: (2đ)
– Vẽ góc xAy = 600
– Trên tia Ax vẽ đoạn AB = 4 cm
– Trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 6 cm. Nối BC
Câu 2: ( 2đ) Cho AB=3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm) và đường tròn (B; 1,5cm). Hai đường tròn cắt nhau tai C và D.
a/ Tính độ dài các đoạn thẳng AC và DB.
b/ Đường tròn (A; 2,5cm) cắt đoạn thẳng tại K. Tính độ dài KB.
Câu 3: (4đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc xOy = 600; góc xOt = 1400
a/ Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b/ Tính số đo góc yOt
c/ Vẽ tia Oz là tia phân giác góc yOt, tính số đo góc xOz
BÀI LÀM

Đáp án: Chung cho cả hai đề
I/ trắc nghiệm (2đ) đúng mỗi câu 0,5đ
ĐềA: 1a ; 2b ; 3d; 4d Đề B: 1a; 2c ; 3 c; 4b
II/Tự Luận:
Câu 1: (2đ)
-vẽ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.