ktra HH8 chương 4 tốt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về ktra HH8 chương 4 tốt, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT TUẦN 29
MÔN HÌNH 8
Trắc nghiệm: ( 3đ). Mỗi câu được 0,5 đ
Câu 1: Nếu AB = 30cm và CD = 3 dm thì tỉ số giữa AB với CD là:
a/ 1 b/ 30 c/ 10 d/ Kết quả khác
Câu 2: Tỉ số đồng dạng bằng :
a/ Tỉ số chu vi.
b/ Tỉ số hai đường cao tương ứng.
c/ Tỉ số diện tích.
d/ Cả hai đáp án a và b.
Câu 3: Cho ( MNP và ( EGF đồng dạng với nhau. Hãy chọn đáp án sai ?
a. b; d
Câu 4: Cho ABC A’B’C’ và AB =3A’B’. Hãy chọn đáp án sai :
a/ Â =3Â’; b/ 3.A’C’ = AC
c/
Câu 5: (ABC có AB = 6; AC = 8; BC =10. AD là phân giác trong của góc A, điểm D thuộc cạnh BC. Hãy chọn đáp án đúng?
a/ DB = 4 b/ DC =7 c/ DB =30/7 d/ DC =DB
Câu 6: Cho ABC ~ A’B’C’ tỉ số đồng dạng k=1/3. Hãy chọn đáp án đúng?
a/ Nếu A’H’ = 5 thì AH =1/15 ( AH,A’H’: đường cao)
b/ Nếu A’M’= 18 thì AM = 6 (AM, A’M’: trung tuyến)
c/ Nếu chu vi (ABC là 12 thì chu vi (A’B’C’ là 36.
d/ Tất cả đều đúng
TỰ LUẬN:
Bài 1: ( 2,5 đ) Trong hình sau cho biết : AD là đường phân giác; DM// AB . Hãy tìm x và y?
( Tìm x được 1đ và tìm y được 1,5 đ)

Bài 2: ( 4,5 đ) Cho (ABC có AH là đương cao và trung tuyến AM. Kẻ ME (AB ( E thuộc AB), MF (AC ( E thuộc AC).
a/ Chứng minh rằng: (HAB và (EBM đồng dạng với nhau ? ( 1,5 đ)
b/ Cho AC = 10cm và AH = 8cm. Hãy tính tỉ số giữa CF với CM ? ( 1,5đ)
c/ Chứng minh rằng: ME. AB = MF. AC ? ( 1đ)

f

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
a
d
b
c
c
d

II. Tự luận:
Bài 1: Ta có : AD là phân giác của (ABC ( gt) 0,25 đ
Suy ra: Tỉ lệ thức đúng 0,25đ
Tính đúng x = 8/3 0,5đ
Tính đúng DC = 20/3 0,25 đ
Mà: DM//AB (gt) 0,25 đ
Suy ra: tỉ lệ thức đúng 0,5đ
Thay vào và tính đúng 0,5đ
Bài 2: Vẽ hình đúng 0,5 đ
a/ Chứng minh đúng mỗi điều kiện 0,5đ
Kết luận đúng tam giác đồng dạng 0,5đ
b/ Tính đúng HC = 6 0,25đ
Chứng minh đúng (AHC và (MFC đồng dạng 0,75 đ
Suy ra tỉ lệ thức chính xác 0,25 đ
Suy ra Tỉ số đúng 0,25đ
c/ Ta có: AM là trung tuyến (ABC (gt) 0,25 đ
suy ra: (ABM và (ACM có cùng diện tích 0,25đ
Mà: Diện tích (ABM bằng: ½ AB.ME và Diện tích (ACM bằng: ½ AC.MF 0,25đ
Nên: AB.ME = AC.MF 0,25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.