KTRA HH 7 CH II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KTRA HH 7 CH II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS BƯNG RIỀNG KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÔN HÌNH HỌC LỚP 7
Lớp 7A. . .
ĐỀ BÀI
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 2đ) Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án mà em chọn ( 8 đáp án đúng)
Câu 1. Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Tổng hai góc nhọn bằng 1800 B. Hai góc nhọn bằng nhau
C. Hai góc nhọn phụ nhau D. Hai góc nhọn kề nhau .
Câu 2: Cho tam giác ABC có thì
A. 700 B. 1100 C. 900 D. 500
Câu 3. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:
A. 1cm ; 2cm ; 3cm B. 2cm ; 3cm ; 4cm
C. 3cm ; 4cm ; 5cm D. 4cm ; 5cm ; 6cm
Câu 4. Góc ngoài của tam giác lớn hơn:
A. Mỗi góc trong không kề với nó B. Góc trong kề với nó.
C. Tổng hai góc trong không kề với nó D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Câu 5: Tam giác ABC vuông tại B suy ra:
A. AB2 = BC2 + AC2 B. BC2 = AB2 + AC2
C. AC2 = AB2 + BC2 D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 6: 1. Cho vuông tại A có AB = 8 cm; AC = 6 cm thì BC bằng :
A. 25 cm B. 14 cm C. 100 cm D. 10 cm
Câu 7: Tam giác DEF là tam giác đều nếu:
a) DE = DF b) DE = EF c) DE = DF và d) DE = DF = EF
II/ TỰ LUẬN ( 8đ)
Bài 1: ( 3,5đ). Cho (ABC , kẻ AHBC. AB = 15cm ; AH = 12cm ; HC = 16cm . Tính độ dài các cạnh BH, BC, AC?
Bài 2 : (4,5đ) Cho tam giác ABC vuông ở A, có góc B = 600. Kẻ tia phân giác BD của gócABC
( D thuộc cạnh AC ) . Kẻ DE vuông góc với BC tại E.
a/ Tính số đo của góc ACB ?
b/ Chứng minh : BAD = BED
c/ Chứng minh ABE là tam giác đều.
d/ DBC có phải cân không? Vì sao?
BÀI LÀM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.