KTRA DAI SO 9 CIII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KTRA DAI SO 9 CIII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD KRÔNG BÔNG KIỂM TRA 1 TIẾT HẾT CHƯƠNG III
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân Môn Đại Số 9
Họ và tên : ……………………… Lớp……………..

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ RA : A/ TRẮC NGHIỆM ( 2 đ )
Bài 1 :(0,5đ ) Hệ phương trình Có nghiệm ( x ;y ) là
A. ( 2 ; 1 ) ; B. ( – 2 ; – 1 ) ; C. ( 2 ; – 1 ) ; D. ( 3 ; 1 )
Bài 2 : (0,5 đ) : Hệ phương trình Có nghiệm ( x ; y ) là
A. ( -2 ; 3 ) ; B. ( 3 ; – 2 ) ; C. ( 2 ; – 3 ) ; D. ( – 3 ; 2 )

Bài 3 : (0,5đ ) : Cho phương trình x + y = 1 (1) . Phương trình nào sau đây có thể kết hợp với ( 1 ) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm
A. 2x – 2 = 2y ; B. 2x – 2 = – 2y ; C. 2y = 3 – 2x ; D. y = 1 + x

Bài 4 : ( 0,5 đ ) : Xác định a ; b biết rằng hệ phương trình
Có nghiệm là ( – 3 ; 1 )
A. ; B. ; C. ; D.

B/ TỰ LUẬN ( 8 đ )

BÀI 3 : ( 4 đ ) : Giải hệ phương trình :
a/ b/

Bài 4: (4đ ): Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ y tế thực tế xí nghiệp I đã vượt mức 10 % ; xí nghiệp II vượt mức 15% ; do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 404 dụng cụ . Tính số dụng cụ mà mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp