ktra đại số 7(tự luận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ktra đại số 7(tự luận), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS Thuận Phú KIỂM TRA 45 PHÚT
và tên:………………………….. Môn: Toán
Lớp: 7A6

Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ
Câu 1: (4đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):
a/ b/ 3,5 . 27,6 – 6,5 .(- 27,6
c/ d/ + –
Câu 2: (2đ) Tìm x,y ,z (có) biết:
a/ và x + y = 32
b/ =
c/ x : y : z = 3 : 4 : 7 và 2x + y – z = 9
Câu 3: ( 1,5đ) Làm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất:
6,052 13,98 99,99
Câu 4:(1,5đ)Tổng số học sinh lớp 7A là 48 học sinh, số học sinh nam và nữ của lớp tỉ lệ với 7 và 5. Tìm số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 7A.
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.