KTRA CHƯƠNG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KTRA CHƯƠNG III, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tên:
Lớp:
KIỂM TRA CHƯƠNG III
HÌNH HỌC 9

I. Trắc nghiệm: (3 điểm): Hãy chọn câu trả lời đúng.
Câu1: Cho đường tròn (O;R) và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ lấy điểm M. Số đo góc AMB là:
A. 600 B. 900 C.1500 D.1200
Câu2:: Hình tròn ngoại tiếp lục giác đều cạnh bằng 5cm có diện tích là:
A. 5(cm2) B. 10(cm2) C. 16(cm2) D. 25(cm2)
Câu 3: Cạnh của một hình vuông nội tiếp đường tròn bán kính R là:
A. R B. 2R C. R D. R
Câu 4: Cho tứ giác ABCD, với điều kiện nào sau đây thì tứ giác ABCD nội tiếp được:
A. ; B.
C. D.
Câu 5: Cho đường tròn (O ; 6cm) và cung AB có số đo bằng 800. Độ dài cung lớn AB là: (lấy ≈ 3,14, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
A. 29,31 cm B. 28,16 cm C. 28,84 cm D. 29,01 cm
Câu6: Cho tam giác ABC (AB < AC) nhọn nội tiếp đường tròn (O ; R) với các đường cao AD, BE, CF, trực tâm H. Tứ giác nào sau đây không nội tiếp đường tròn:
A. BFEC B. AEDB C.CEFD D. ACDF

Tên:
Lớp:
KIỂM TRA CHƯƠNG III
HÌNH HỌC 9

II. Tự luận: (7 điểm):
Cho đường tròn (O; 3cm), từ một điểm A ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B ; C là tiếp điểm).
Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
Đường thẳng AO cắt đường tròn tại M, N. Chứng minh AB2 = AM.AN.
Cho hãy tính độ dài cung nhỏ BC và diện tích hình giới hạn bởi cung nhỏ BC và hai tiếp tuyến AB, AC.
BÀI LÀM:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.