KTRA CHƯƠNG II- MA TRẬN- ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về KTRA CHƯƠNG II- MA TRẬN- ĐÁP ÁN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 39

Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
Biết được tập hợp số nguyên
Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
1
0,5
5%

1
1
10%

2
1,5
15%

Chủ đề 2:
Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế

Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x

Số câu
Số điểm:
Tỉ lệ: %
2
1,0
10%

1
1,5
15%

3
2,5
25%

Chủ đề 3:
Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.
Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên
Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân các số nguyên
Phối hợp các phép tính trong Z

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: %
2
1,0
10%

3
1,5
15%

1
2,5
25%

1
1,0
10%
7
6,0
60%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ: 100%
5
2,5
25%
3
1,5
15%
3
5,0
50%
1
1,0
10 %
12
10,0
100%

ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Câu1: Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:
a) Số đối của (-5) là :
A. -5
B. 5
C. -10
D. 10

b) Giá trị của (-3)2 là:
A. 9
B. -9
C. 6
D. -6

c) Nhà bác học Ác-si-mét thọ bao nhiêu tuổi biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212.
A. 73
B. 74
C. 75
D. 76

d) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: -2013 – (5 – 2013) ta được:
A. -2013 – 5 – 2103
B. -2013 + 5 – 2103
C. 2013 – 5 + 2103
D. -2013 – 5 + 2103

Câu 2: Đánh dấu X vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a) Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.

b) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.

c) Tổng của một số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên âm.

d) Tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm.

B. TỰ LUẬN: (6đ)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a. 50 + (-75) b. -37 – 13
c. (-25) . 8 d. (-12).12
Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh:
a. 53.(-15) + (-15).47
b. 25.(-11).4.(-2)
Câu 3: (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết:
a. x – 4 = -3 + 5
b. 7 – x = 11 – (-7)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu 1.

Câu
a
b
c
d

Đáp án
B
C
D
A

Câu 2.

Câu
a
b
c
d

Đáp án
SAI
ĐÚNG
SAI
SAI

B. TỰ LUẬN:

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.