ktra chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về ktra chuong 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI
Gv : Lê Chu Tiên

ĐỀ THAM KHẢO CHƯƠNG I
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Bài 1: (2.5đ)
Cho 3 điểm không thẳng hàng A,B,C
Vẽû 2 tia AB,AC
Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

Bài 2: (2.5đ)
Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Vẽ trung điểm C của đoạn AB, trung điểm D của đoạn CB. Tính độ dài của đoạn thẳng CD.

Bài 3: (5đ)
Trên tia Ox,lấy 2 điểm A,B sao cho OA=5cm,OB=7cm
a)Tính AB
b) Gọi Oy là tia đối của tia Ox,điểm C thuộc tia Oy sao cho BC=12cm.Chứng tỏ điểm O là trung điểm của đoạn AC?

ĐÁP ÁN

Bài 1: Vẽ 3điểm A,B,C (0.5đ)
_Tia AB ( 0,5đ)
_Tia AC ( 0,5đ)
_Đường thẳng BC ( 0,5đ)
_Tia Ax ( 0,5đ)

Bài 2:Vẽ hình (0.5đ)
CB= 3cm(0.75đ)
CD= 1.5 (0.75đ)

Bài 3:
Vẽ hình ( 1đ)
a) Trên tia Ox,OA

Hỏi và đáp