KTRA C1 CO TRAC NGHIEM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KTRA C1 CO TRAC NGHIEM, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
TUẦN 9 TIẾT 18.
Năm học : 201 – 201
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm căn bậc 2
Ch1:Xác định căn bậc 2 số học

Ch2:Tính được căn bậc hai

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 (C1)
0,5
5%

1(C2)
0,5
5%
1(C7a)
1
10%

3
2,0
20%

2. Các phép tính, các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai
Ch4: Liên hệ phép nhân và phép khai phương
Ch3: Thực hiện được trục căn thức ở mẫu
Ch7: Tìm x, rút gọn biểu thức có chứa biến.
Ch2:Tính được căn bậc hai
Ch8: Rút gọn biểu thức chứa căn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1(C4)
0,5
5%

1(C3)
0,5
5%

3(C7b,8a,9b)
3,0
30%
1(C5)
0,5
5%
3(C7c, 8b,9a)
3
30%
9
7,5

75%

3. Căn bậc ba

Ch5: Tính được căn bậc ba

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1 (C6)
0,5
5%

1
0,5
5

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
1
0,5
5%
6
5,0
50%
4
3,5
35%
13
10.0
100%

THỐNG KÊ ĐIỂM
Lớp

sỉ số

Giỏi
Khá
Trung bình
Trên TB
Yếu
Kém

8 (10
6,5(7,8
5(6,3
>=5
3,5 (4,8
0(3,3

SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

9/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng cộng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GD&ĐT ………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………………… MÔN: ĐẠI SỐ
Họ và tên: ……………………………………… NĂM HỌC: 2013-2014
Lớp 9/ TUẦN 9 TIẾT 18 (1T1Đ9-HKI)
ĐIỂM
Lời phê của giáo viên
Duyệt của tổ c/m
Duyệt của BGH

ĐỀ BÀI
I.TRẮC NGHIỆM(3đ) Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng.
Câu 1: Căn bậc hai số học của 81 là:
A. 9 B. – 9 C. 9 D. 81
Câu 2: So sánh nào sau đây là sai?
A. B.
C. D.
Câu 3: Trục căn thức dưới mẫu của ta được biểu thức:
A. B. C. D.
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 180 B. 72 C. 36 D. 18
Câu 5: Biểu thức với y >0 được rút gọn là:
A. – xy2 B. C. x2y D.
Câu 6: Giá trị của biểu thức bằng:
A. 3 B. 6 C. – 4 D. 9
II. TỰ LUẬN: (7 đ)
Câu 7(3 điểm): Thực hiện phép tính:
a/ b/ (Với )
c/
Câu 8 (2 điểm): Tìm x, biết:
a/

Hỏi và đáp