Ktra 45′ tuần 25 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Ktra 45′ tuần 25, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG
TỔ TOÁN-LÍ-TIN-CÔNG NGHỆ
KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Đại số – Lớp 9
Tuần kiểm tra: 25

Ma trận

Nội dung
Cấp độ
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
Nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm
1
1,5

1
1,5

2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Số nghiệm của hệ phương trình
Phương pháp giải hệ phương trình

Số câu
Số điểm
1
1,5
2
4,5

3
6,0

3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải bài toán thực tế đơn giản

Số câu
Số điểm

1
2,5
1
2,5

Tổng
2
3
2
4,5
1
2,5
5
10,0

TRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG
TỔ TOÁN-LÍ-TIN-CÔNG NGHỆ
KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Đại số – Lớp 9
Tuần kiểm tra: 25

ĐỀ

Câu 1 (3,0điểm).
a) Đoán số nghiệm của hệ phương trình sau, giải thích vì sao :
b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình :
Câu 2 (4,5điểm).
Giải các hệ phương trình sau :
a) ; b) .
Câu 3 (2,5điểm).
Tìm một số có hai chữ số, biết rẳng tổng của hai chữ số bẳng 7. Khi đảo thứ tự hai chữ số đó, thì số đã cho tăng lên 27.

TRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG
TỔ TOÁN-LÍ-TIN-CÔNG NGHỆ
KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Đại số – Lớp 9
Tuần kiểm tra: 25

ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm

1
a
Hệ có vô số nghiệm

0,75

0,75

b

Nghiệm tổng quát của phương trình
1

0,5

2
a

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là

1

0,75

0,5

b

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là

1

0,75
0,5

3

Gọi x là chữ số hàng trục và y là chữ số hàng đơn vị của số đã cho ta có

Giải hệ được
Thử lại:
2 + 5 = 7, 52 = 25 + 27
Vậy số cần tìm là 25.
0,5đ

0,5

0,5

Tổ của chuyên môn Giáo viên

Chuyên môn nhà trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.