ktra 45-phut – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ktra 45-phut, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Chu Văn An
Họ và tên :…………………
Lớp : ……………………………….
Đề khảo sát
(Thời gian 60phút )

Câu1 (2đ).Rút gọn và tính giá trị các biểu thức sau
a. ( x – 4 )2 + 2( x – 4 )( 5 – x) + ( x – 5 )2 tại x = 210
b. ( x + 2y )3 + 3( x + 2y )( y-x ) y – ( x – y )3 tại x = 3300 và y = 1
Câu 2 (2đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a. x2 – 3x +2
b. x2- y2 + 4x -2y +3
Câu 3 (4đ) Cho đoạn thẳng AB, trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là AB vẽ các tia Ax, By cùng vuông góc với AB . Gọi M là trung điểm của AB, trên Ax, By lấy hai điểmC, D sao cho góc CMD =900. Gọi H là hình chiếu của M trên CD và N là trung điểm của CD .
Chứng minh rằng
a) CM ,DM là phân giác các góc ACD và BDC
b) CD = AC + BD
c) HA ( HB
Câu 4 (2đ)
Chứng minh rằng –x2 + x -1 < 0 với mọi x .
Cho x + 2y = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x2 + y2.

Đáp án và biểu điểm
Câu 1 : (2đ)
a) A = (x- 4 + 5 – x)2 = 1 1đ
b) B = (x + 2y + y-x )3 = y3 = 1 tại y = 1 1đ
Câu 2 : a) A= (x-1)(x-2) 1đ
b) B = ( x+2)2 – (y-1)2 = ( x + y + 1)(x-y+3) 1đ
Câu 3 : Vẽ hình đúng 0,5 đ
a) MN là trung tuyến của ( vuông CMD
nên NM = CN = ND ( (CNM và ( NMD cân 0,5 đ
do NM là đường trung bình của
hình thang ACDB nên NM //AC // BD 0,5 đ
( CM và BN là phân giác 0,5 đ

b) Chứng minh (ACM = (HCM (ch – gn ) và (BDM =( HDM (ch – gn ) 0,5đ
nên AC = CH và BD = HD ( AC + BD = CD 0,5 đ
C) từ (ACM = (HCM và (BDM =( HDM (cmt ) 0,5đ
ta có HM = AM = BM nên ( HAB vuông tại H ( ( đpcm) 0,5đ
Câu 4 : a) ta có

doluôn nhỏ hơn-3/4 với mọi x
vậy giá trị lớn nhất của A là -3/4 khi x=1/2 1đ
b) ta có x+2y =1 , x=1-2y
A = x2 +y2 = (1-2y)2 +y2 = 5y2 – 4y + 1
= 5(y-2/5)2 + 1/5
vậy giá trị nhỏ nhất của A là 1/5 khi x=2/5 1đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.