Ktra 45′ lý 6 kì 2( 3 ma trận 3 đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Ktra 45′ lý 6 kì 2( 3 ma trận 3 đề), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 04/03/2011 Ngày dạy : / /2011 Lớp 6A
/ /2011 Lớp 6B
/ /2011 Lớp 6C

Tiết 26:
Kiểm tra 1 Tiết

1. Mục tiêu:
a) Kiến thức :
– Kiểm tra việc nắm các kiến thức cơ bản về đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng.
– Nắm được các khái niệm về lực, hai lực cân bằng, trọng lực, đơn vị lực
b) Kỹ năng:
– Rèn cách làm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận.
c) Thái độ:
– Trung thực.
2. Nội dung đề Kiểm tra:
Ma trận đề kiểm tra
Đề 1

Chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số cõu
Điểm

Mỏy cơ đơn giản
C4
0,5

1C
0.5

Sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí
C1;C5

1

C3

0.5

C8

0.5

4C

2.0

Ứng dụng của sự nở vì nhiệt

C7
0.5

B1
2
1C;1B
2,5

Nhiệt kế, nhiệt giai
C2;C6
1

B2
4
2C;1B
5

5C

2,5

2C

1

1C

0,5
2B

6
8C;2B

10

Đề 2

Chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số cõu
Điểm

Mỏy cơ đơn giản
C2
0,5

C1
0,5

2C
1

Sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí
C6

0,5

C5

0.5

2C

1

Ứng dụng của sự nở vì nhiệt

B1
3
1B
3

Nhiệt kế, nhiệt giai
C3

0,5

C4

0,5

B2
4
2C;1B
5

3C

1,5

3C

1,5

2B

7
6C;2B

10

Đề 3
Chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số cõu
Điểm

Mỏy cơ đơn giản
C2;C4
1

C1
0,5

3C
1,5

Sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí

C5

0,5

1C

0,5

Ứng dụng của sự nở vì nhiệt

B2
3
1B
3

Nhiệt kế, nhiệt giai
C3;C6

1

B1
4
2C ;1B

5

4C
2

2C
1

2B
7
6C; 2B
10

Đề 1I/Trắc nghiệm khách quan:
Hãy chọn đáp ỏn đỳng:
Cõu 1: Trong cỏc cỏch sắp xếp cỏc chất nở vỡ nhiệt từ nhiều tới ớt sau đõy,cỏch nào đỳng?
A.Lỏng, khớ, rắn B.Rắn, lỏng, khớ C.Rắn, khớ, lỏng D.Khớ, lỏng, rắn
Cõu 2: Theo Xen-xi-ỳt, nhiệt độ của hơi nước đang sụi và nhiệt độ của nước đỏ đang tan là:
A. 1000C và 00C B. 1000C và 320F C. 2120F và 320F D. 1000C và 2120F
Cõu 3: Khi làm lạnh một lượng chất khớ trong bỡnh thỡ hiện tượng nào sau đõy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.