Ktra 45′ có ma trận, đáp án, đề có đầu tư Đại Số 8 Chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Ktra 45′ có ma trận, đáp án, đề có đầu tư Đại Số 8
Chương III
, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG III
( Tiết 56 Tuần 27 theo PPCT)
NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Phương trình bậc nhất một ẩn và phưng trình quy về phương trình bậc nhất
Nhận biết Phương trình bậc nhất một ẩn
Giải được pt bậc nhất một ẩn và phương trình quy về phương trình bậc nhất
Hiểu được nghiệm của phương trình.

Số câu
Số điểm

1
2 đ
4
2 đ
1
1 đ

6
5 đ

Phương trình tích

Giải được pt tích
Giải được pt đưa được về dạng pt tích
Giải được pt đưa được về dạng pt tích

Số câu
Số điểm

1
0,5 đ
1
1 đ
1
1 đ
3
2,5 đ

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 đ

1
0, 5đ

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải được bài toán bằng cách lập phuơng trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2 đ

1
2 đ

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
2 đ
5
2,5 đ
4
4,5 đ
1
1 đ
11
10 đ

Trường THCS Nguyễn Trãi Ngày ……..tháng ……..năm 2011
Họ và tên : ………………………………… Đề Kiểm Tra 45’Chương III
Lớp : Môn : Đại số 8
Điểm
Lời phê của thầy ( cô) giáo
số tờ
duyệt

Tổ trưởng
Ban giám hiệu

A. Lý thuyết : ( 2 đ ) Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng như thế nào ? Nêu ví dụ ?
B. Bài tập : ( 8 đ)
Bài 1 (1,5 đ) : Giải các phương trình sau :
a) x + 2 = 8 b) 2x + x + 12 = 9 c) 2.( x – 6) + x = 15
Bài 2 ( 1,5 đ) : Giải các phương trình sau :
a) b) ( 2x – 4).( x + 7) = 0 c)
Bài 3 ( 2 đ) : Tổng của hai số bằng 120, số này gấp ba số kia. Tìm hai số đó.
Bài 4 : ( 2 đ) Giải các phương trình sau :
a) x3 – 6×2 + 9x = 0 b)
Bài 5 : ( 1 đ) Cho phương trình :
(3x + 2k – 5)(x – 3k + 1) = 0 (k là hằng số)
Tìm giá trị của k để phương trình có một nghiệm là x = 1.
Với k tìm được, tìm nghiệm còn lại của phương trình.
Bài làm

HƯỚNG DẪN CHẤM Ktra Đại số 8 Chương III
A. Lý thuyết : ( 2 đ ) Nêu đúng dạng phương trình bậc nhất một ẩn ( 1 đ )
Nêu ví dụ đúng ( 1 đ)
B. Nội dung bài : ( 8 đ)
Bài 1 (1,5 đ) : Mỗi câu đúng 0, 5 đ
a) x + 2 = 8 ( x = – 6)
b) 2x + x + 12 = 9 ( x = -1)
c) 2.( x – 6) + x = 15 ( x = 9 )
Bài 2 ( 1,5 đ) : Mỗi câu đúng 0, 5 đ
a) ( x = 18)
b) ( 2x – 4).( x + 7) = 0 ( x = 2, x = -7)
c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.