ktra-1TIẾT-C3-hpt-giải… – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ktra-1TIẾT-C3-hpt-giải…, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
CHỦ ĐỀ : HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÂT 2 ẨN
ĐỀ SỐ 1
Mâ trận thiết kế bài kiểm tra
Chủ đề
Nhận biết
Thổng hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TLKQ
TL

Phương trình bật nhất hai ẩn
1
0,5

1
0,5

Hệ hai phương trình bật nhất hai ẩn
1
0,5

1
0,5

2
1

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

1
0,5

1
2
2
2,5

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

1
0,5

1
2
2
2,5

Giải toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
1
0,5

1
3
2
3,5

Tổng
3
1,5

3
1,5

3
7
9
10

Ghi chú:chữ số ở bên trên góc trái là số câu hỏi
Chữ số ở bên dưới góc phải là số điểm các câu hỏi trong mỗi ô đó
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : Đại số LỚP 9/2

Họ và tên :………………………………………..
Lớp : 9…

Điểm

Lời phê của Thầy (Cô)

Phần I:trắc nghiệm khách quan (3đ)
Câu 1:
Lưạ chọn dạng tổng quát nhất của phương trình bật nhất 2 ẩn :
a/ ax +by = 0 b/by=c c/ax =c d/ax+by =c
Câu 2:
2a/
Hãy xác định số nghiệm của phương trình sau:
A/Nghiệm Duy Nhất B/Vố Số Nghiệm C/Vô Nghệm
2b/
Tìm giá trị của m để 2 hệ phương trình sau tương đương

a/ m = 1 b/ m = 2 c/m = -8 d/ m = 4
Câu 3: Sử dụng các phương pháp thế để giải hệ phương trình sau:

a/(-13,12) b/(22,-13) c/(22,13) d/(13,22)

Câu 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng

a/(2,6) b/(4,6) c/(6,6) d/(8,6)

Câu 5: Tìm 2 số biết tổng bằng 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6
Và số dư là 9
a/125 và 31 b/135 và 21 c/130 và 26 d/120 và 36
Phần 2:Tự luận
Câu 1: Cho hệ phương trình:
a/Giải hệ phương trình với m=2
b/Tìm giá trị của m để hệ phương trình trên có nghiệm
Câu 2:
Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(1,3), B(3,2)
Câu3 Một người đi xe đạp đự định đi hết quãng đường AB với vận tốc 10 km/h .Sau khi đi dược nửa quãng đường với vận tốc dự định người ấy nghỉ 30phut. Vì muốn đến được điểm B kịp giờ nên người với vận tốc 15 km /h trên quãng đường còn lại .Tính quãng đường AB

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I:trắc nghiệm khách quan(3đ)
Câu1 D
Câu2 2a/A
2b/C
Câu3 A
Câu4 D
Câu5 B
Phần 2 :tự luận
Câu1
1a/ Thế m=2 vào hệ phương trình ( 0,25 đ)
Giải hệ ta được N(3,4) (1 đ)
2b/ m≠-3/5 (0,75 đ)
Câu2:
Lập hệ phương trình đi qua 2 điểm A,B (1 đ)
Giải hệ phương trình tìm được a=- ,b= (0,75 đ)
=>y= (0,25 đ)
Câu 3:
Gọi x (giờ) là

Hỏi và đáp