KTRA 15′ LẦN 2 TOÁN 6 (M.TRẬN- Đ.ÁN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KTRA 15′ LẦN 2 TOÁN 6 (M.TRẬN- Đ.ÁN), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TRA 15 PHÚT SỐ 2
I-MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Cấp độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tìm ƯC và ƯCLN của hai hay nhiều số

Biết tìmƯC thông qua ƯCLN
Biết xác định và tìm ƯCLN của hai số

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

2
6
60%

1
4
40%
3
10,0
100%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

2
6.0
60%

1
4,0
40%
3
10.0
100%

II- ĐỀ :
Bài 1: Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của: a) 40 và 60 b) 25; 75; 150
Bài 2: Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 480 a và 600 a
III. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu
Dự kiến phương án trả lời
Biểu điểm

Câu 1

a) ƯCLN(40 ; 60) = 22 . 5 = 20 ƯC (40 ;60) =U(20)=1;2;4;5;10;20
b) (25 ;75 ;150) = 25 , (25 ;75 ;150) = Ư(25) = 1 ; 5 ; 25
3.0đ
3.0đ

Câu 2

Vì 480 a ; 600 a và a lớn nhất
Nên a là ƯCLN ( 480; 600)
480 = 25 . 3 . 5 600 = 23 . 3 . 52
ƯCLN ( 480 ; 600 ) = 23 . 3 . 5 = 120 vậy a bằng 120
1,0đ
2.0đ
1,0đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.