ktra 15′ lần 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ktra 15′ lần 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ A

1/Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
a/ Tập các số tự nhiên không vượt quá 70

b/Tập các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 100

2/Tính nhanh:
a/ 68+ 75+32 b/27.46+ 54.27

c/ (1400– 21) : 7 d/ 17 .2 .4 .25.5

3/Tìm số tự nhiên x biết:
a/ 23.(x-3) = 0 b/ (x- 45) +126 = 345

KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ B

1/Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
a/ Tập các số tự nhiên lẻ lớn hơn 15 và nhỏ hơn 103

b/Tập các số tự nhiên lớn hơn nhỏ hơn 100

2/Tính nhanh:
a/ 25 +47+75 b/ 132.24 – 24.32

c/ (2400+48):12 d/ 125.25.8.7.4

3/Tìm số tự nhiên x biết:
a/ (23-x):3=0 b/ 175-(45+x)=29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.