Ktra 1 tiet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Ktra 1 tiet, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG
TỔ TOÁN-LÍ-TIN-CÔNG NGHỆ
KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Hình học – Lớp: 9
Tuần kiểm tra: 30

Ma trận

Cấp độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Thấp
Cao

1. Các loại góc
Xác định đúng góc, sử dụng mối liên hệ giữa góc và cung bị chắn để so sánh góc
Xác định đúng góc, sử dụng mối liên hệ giữa góc và cung bị chắn tìm số đo cung
Vẽ hình xác định góc chính xác theo đề bài
Sử dụng mối liên hệ giữa góc và cung bị chắn trong lập luận C/minh

Số câu
Số điểm
1 (C1a)
1,0
2 (C1b, 4a)
2,0
C4
0,5
C4
0,5
3
4,0

2. . Tứ giác nội tiếp

Chứng minh tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn

Số câu
Số điểm

1 (C4)
2,0

1
2,0

3. Độ dài đường tròn, cung tròn
Diện tích hình tròn, quạt tròn
Tính được độ dài đường tròn, diện tính hình tròn
Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn

Số câu
Số điểm
1 (C2)
2
3 (C3b,c)
2

3
4,0

Tổng
2
3,0
4
4,0
1
3,0
7
10,0

TRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG
TỔ TOÁN-LÍ-TIN-CÔNG NGHỆ
KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Hình học – Lớp: 9
Tuần kiểm tra: 30

ĐỀ
Câu 1 (2đ):
Cho hình vẽ :
Biết ; .
So sánh và , giải thích ?
Tính số đo cung nhỏ AD.

Câu 2 (2đ):
Tính chu vi và diện tích của bánh xe đạp có đường kính 46 cm.
Câu 3 (3đ):
Trên đường tròn tâm O bán kính R = 5 cm, lấy hai điểm A, B sao cho .
Tính số đo cung nhỏ AB.
Tính độ dài cung nhỏ AB.
Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB.
Câu 4 (3đ):
Cho đường tròn tâm O và một dây AB. Trên cung nhỏ AB lấy điểm C sao cho . Tiếp tuyến tại A của đường tròn O cắt OC tại điểm D.
Chứng minh tứ giác OADB nội tiếp được trong một đường tròn.

TRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG
TỔ TOÁN-LÍ-TIN-CÔNG NGHỆ
KIỂM TRA 45 PHÚT NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Hình học – Lớp: 9
Tuần kiểm tra: 30

Câu
Đáp án
Biểu điểm

1

a
=
Vì và là các góc nội tiếp cùng chắn cung
0,5đ
0,5đ

b
là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn , suy ra

0,5đ

0,5đ

2

Chu vi của bánh xe là: C = 3,14. 46 = 144.44 cm
Diện tích của bánh xe là: S = 3,14. 232 = 1661 cm

3

a

Vì là cung bị chắn nên sđ .

0,25đ

0,75đ

b
Độ dài là: .
0,5đ

0,5đ

c
Diện tích hình quạt tròn là:
0,5đ

0,5đ

4

Xét và có

(vì chắn , chắn ; mà )
Do đó
Suy ra (hai góc tương ứng)
Mà (vì AD là tiếp tuyến của đường tròn)
Từ đó suy ra
+ Tứ giác OAEB có tổng hai góc đối nên nội tiếp được trong đường tròn

0,5đ

0,5đ
0,5đ

0,5đ

1,0đ

Tổ của chuyên môn Giáo viên

Chuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.