Ktra 1 Tiết C3 Đại8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Ktra 1 Tiết C3 Đại8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ngày tháng năm 2009
THCS Quang Trung KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG III
Lớp 8A. . . . MÔN : ĐẠI SỐ -LỚP 8
Họ Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ A
Bài 1: (2đ) Giải phương trình :
a ) 2x – 3 = 3x – 7 b
Bài2 : (2đ) Giải phương trình :
a) (2x + 3)( 3x –9 ) = 0 b) 4x – 8×2 = 0
Bài 3: (2.5đ) Giải phương trình :
Bài 4: (2.5đ)
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h .Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc 20km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút.Tính quãng đường AB?
Bài 5:(1đ) Cho phương trình ẩn x sau : mx + 1 = x + 1
a)Giải phương trình khi m = 2
b) Tìm m để phương trình có vô số nghiệm
BÀI LÀM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ngày tháng năm 2009
THCS Quang Trung KIỂM TRA 1 TIẾT –CHƯƠNG III
Lớp 8A. . . . MÔN : ĐẠI SỐ -LỚP 8
Họ Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.