ktr 1tiet so 6c2 co 2 ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ktr 1tiet so 6c2 co 2 ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày: 30/1/2015
Tiết 68 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức trong chương II về cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên và các bài tập áp dụng.
2. Kĩ năng: Rèn luỵên kĩ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị biểu thức, tìm x, tìm bội và ước của một số nguyên.
3. Thái độ: Rèn luyện tính chính xác, tổng hợp cho HS.
B. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức
Tầm quan trọng
(Mức cơ bản trọng tâm của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận thức của chuẩn KTKN)
Tổng điểm

Theo ma trận
Thang
điểm 10

1. Số nguyên âm
Tập hợp số
nguyên

58

5

116

6

2. Thứ tự trong tập hợp Z; Giá trị tuyệt đối

21

2

67

2

3. Các phép tính trong Z và tính chất của các phép toán

20

2

66

1

4. Bội và ước của một số nguyên
10
1
1
1

Tổng

100%

10

250

10

C.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
CẤP ĐỘ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

CHỦ ĐỀ

THẤP
CAO

Số nguyên âm
Tập hợp số
nguyên
Biết các số nguyên âm; Phân biệt đcác số nguyên ơng, các số nguyên âm và số 0.
 
 
 
10%

Số câu
1
 
 
 
1

Số điểm
1.0
 
 
 
1.0

Thứ tự trong tập hợp Z; Giá trị tuyệt đối
Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
 
 
20%

Số câu
1
1
 
 
2

Số điểm
1.0
1.0
 
 
2.0

Các phép tính trong Z và tính chất của các phép toán
 
 
Biết cộng trừ hai số nguyên cùng dấu, khác dấu.Vận dụng đcác tính chất của phép nhân số nguyên để thực hiện phép tính, tìm x
Làm được dãy các phép tính nhanh với các số nguyên, x
50%

Số câu
 
 
4
1
5

Số điểm
 
 
4
1
5

Bội và ước của một số nguyên

 
 Tìm được ước và bội của một số nguyên
Tìm điều kiện để một số là bội, là ước của số khác
20%

Số câu

 
 1
 1
2

Số điểm

 
1.0 
1.0 
2

Tổng câu
2
1
5
2
10

 
 
 
 
 
100%

Tổng điểm
2.0
1.0
5.0
2.0
10.0

 
 

 

D.ĐỀ BÀI
Câu 1. (1điểm) Trong các số: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0 hãy cho biết
a) Những số nào là số nguyên âm?
b) Những số nào là số nguyên dương?
Câu 2. (2điểm)
a) Tìm số đối của mỗi số sau: -9; 0; 1
b) Tính giá trị của: .
c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; -12; -9; 0.
Câu 4. (3 điểm): Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):
a. (- 5). 8 . (- 2). 3
b. 125 – (- 75) + 32 – (48 + 32)
c. 37. (- 4)2 + 23 . 16 + 16. (- 160)
d. – 65( 87 – 17 ) – 87( 17 – 65 )
Bài 5 : ( 2đ ) Tìm biết :
a. 2x – 32 = 28
b. 10 – 2x = 25 – 3x
c.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.