KTHKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KTHKII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục đào tạo
Thị xã tam điệp
Đề kiểm tra:học kì II
Môn Toán 6
Thời gian làm bài 90 phút

I.Lí thuyết ( học sinh chọn 1 trong 2 câu sau để làm)
Câu 1: Phát biểu quy tắc chia hai phân số? Viết công thức tổng quát?
áp dụng tính:
Câu 2: Tia phân giác của một góc là gì? vẽ góc x0y = 1300, 0t là tia phân giác của góc x0y. Tính số đo góc y0t?
II. Tự Luận:
Bài 1: Thực hiện phép tính
a)
b)
Bài 2: Tìm x biết:
a)
b)

Bài 3: Lớp 6c có 45 học sinh. Trong đó số học sinh giỏi chiếm 20% tổng số học sinh, số học sinh giỏi bằng số học sinh khá, Số còn lại là học sinh trung bình.
a) Tính số học sinh mỗi loại
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp.
Bài 4: Trên một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox, vẽ 2 tia Oy, Ot sao cho góc x0y = 1200, góc t0x = 600.
a)Tia Ot có là tia phân gíac của góc x0y không ? vì sao?
b)Gọi 0m là tia đối của tia 0t. Tính số đo góc kề bù với góc t0y?
Bài 5: Chứng minh rằng: nếu 1 số có ba chữ số mà chữ số hàng chục và hàng đơn vị giống nhau và tổng cả ba chữ số đó lại chia hết cho 7 thì số đó cũng chia hết cho 7.

Đáp án+ biểu điểm.
I.Lí thuyết:(2đ)
*Phát biểu đúng quy tắc:1đ
*áp dụng làm đúng : 1đ
II.Tự luận:(8đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính( 1,5 điểm)
Mỗi ý đúng (0,75đ)
a)
b)
Bài 2: Tìm x biết: ( 1,5 điểm)
Mỗi ý đúng (0,75đ)

a)

b)

Bài3:(2 đ)
a) 1,5 điểm:
*Tính đúng hs giỏi:0,5đ: kết quả:9 hs
*Tính đúng hs trung bình:0,5đ: kết quả:15 hs
*Tính đúng hs khá:0,5đ: kết quả:21 hs
b) 0,5 đ
Kết quả:33,33%
Bài 4: ( 2đ)
*Vẽ hình đúng ýa: 0,5 điểm
*Lập luận để khẳng định 0t nằm giữa 0x và 0y ( 0,5 đ)
* Lập luận để khẳng định 0t là tia phân giác của góc x0y( 0,5 đ)
* Tính số đo góc m0y= 1200 ( 0,5 đ)
Bài 5: (1 điểm)
Ta có:
100a+11b ( 0,25 đ ) = 98a+7b+2a+4b ( 0,25 đ ) = 98a+7b+2( a+2b) ( 0,25 đ )
Theo giả thiết: a+2b7 và 98a+7b 77 ( 0,25 đ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.