KTHKII 2012 CO MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KTHKII 2012 CO MA TRAN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GDDT Krông bông MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Trường THCS: Nguyễn Viết Xuân MÔN ĐẠI SỐ 8 NĂM HỌC 2013 – 2014
( Giaó viên rađề :Nguyễn Thanh Hiền )
I/ MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Tìm hệ số a và số m của phương trình khi biết nghiệm của phương trình

Biết lắp nghiệm vào phương trình để tính hệ số của phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

02
03đ
30%

02
03đ
30%

Giaỉ phương trình

Học sinh biết được cách giải phương trình và phương trình có chứa ẩn ở mẫu
Học sinh biết đặt ẩn phụ để giải phương trình bậc 4

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

03
03đ
30%
01
1,5đ
15%
04
4,5đ
45%

Giaỉ bài toán bằng cách lập phương trình

Học sinh biết lập luận để lập phương trình . Chọn ẩn và tìm ĐK của ẩn ; Biết biểu diễn các số liệu chưa biết qua ẩn số và mối liên quan giữa các đại lượng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

01
2,5đ
25%

01
2,5đ
25%

Tổng cộng

02

30%
04
5,5đ
55%
01
1,5đ
15%
07
10đ
100%

Trường THCS:Nguyễn Viết Xuân KIỂM TRA 1 TIẾT HẾT CHƯƠNG III
Họ và tên ………………………… Môn đại số 8 . Tiết PPCT 56 ( 2013 – 2014 )
Lớp :………. G/V Ra đề: Nguyễn Thanh Hiền
( Krông bông – Đăk Lăk )
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

……………………………………………………….

ĐỀ RA :
Bài 1 🙁 3đ ) : a/ Tìm a biết x = 1 là nghiệm của phương trình: ax + 2x + 3 = 2( 1 + x )
b/ Tìm m biết x = 5 là nghiệm của phương trình 2x + m = 3 ( 1 – x )
Bài 2 : ( 3 đ ) : Giaỉ các phương trình
a/ b/
c/
Bài 3 : ( 2,5đ ) : Số học sinh khá của khối lớp 8 bằng số học sinh giỏi
Nếu số học sinh giỏi tăng thêm 10 bạn đọc nữa và số học sinh khá giảm 6 bạn thì
số học sinh khá gấp hai lần số học giỏi . Tìm số học sinh giỏi của khối lớp 8
Bài 4 : ( 1,5đ ) : Giaỉ phương trình :

BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI
NỘI DUNG BÀI GIẢI
Điểm thành phần

Bài 1
a/Thay x = 1 vào phương trình a x + 2x + 3 = 2( 1 + x )
Ta có : a.1 + 2.1 + 3 = 2( 1 + 1 )
Ghi1,5đ

b/ Thay x = 5 vào phương trình: 2x + m = 3(1 – x )
Ta có : 2.5 + m = 3( 1 – 5 )
Ghi 1,5đ

Bài 2
a/

: S =
0,5đ
0,25đ

0,25đ

b/

hoặc x + 1 = 0
hoặc x = -1 S =
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

c/ ĐKXĐ của phương trình :
PT

Với x = 1 không TMĐK của PT
Vậy : S =

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

Bài 3
Gọi số học sinh giỏi khối lớp 8 là x ( x
Khi đó số học sinh khá là : x ( h/s )
Số học sinh giỏi tăng thêm 10 các bạn là x + 10 ( h/s )
Só học sinh khá giảm 6 bạn đọc là ( h/s )
Theo bài ra ta có phương trình ( I )
Giaỉ phương trình : ( I ) 5x – 12 = 4x + 40
5x – 4x = 40 + 12
x = 52
x = 52 thoả mãn điều kiện của bài toán
Vậy số học sinh giỏi của khối lớp 8 là 52 bạn đọc
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.