KTHKI Toan 9 Thanh Hoa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KTHKI Toan 9 Thanh Hoa, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HKI THANH HÓA VÀ ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK I – TOÁN 9 THANH HÓA
Câu 1:
a/ = = 2
b/ Để y = (n – 1)x – 3 nghịch biến thì n – 1 < 0 n < 1
Câu 2:
a/ ĐKXĐ:
B = =
B = = =
b/ Ta có: B = = . Do > 0 nên B > 0
Câu 3:
a/
b/
Câu 4:
a/ ABO vuông tại B có đường cao BH nên: BO2 = OH.OA hay OH.OA = R2
b/ AB là tiếp tuyến của (O, R) nên AB OB
M là trung điểm của CD nên OM AM
Tứ giác ABMO có nên nội tiếp trong đường tròn đường kính
OA hay A, B, M, O cùng thuộc một đường tròn.
c/ Ta có: AD là cát tuyến nên: AB2 = AC.AD. Mặt khác AB2 = AH.AO (Câu a)
nên AC.AD = AH.AO CDOH nội tiếp
Gọi I là trung điểm của OE, kẻ IK HO IK // EH IK là
đường trung bình của OEH KH = KO I thuộc đường trung
trực của HO mặt khác I thuộc đường trung trực của CD mà CDOH nội tiếp I là
tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác CDOH IO = ID mà IO =OE nên ID =OE, do ID là đường trung tuyến của ODE nên ODE vuông tại D hay ED là tiếp tuyến của (O, R)
Câu 5:B = y2 – 4y + 4 + 3y + = (y – 2)2 + (3y + ) + 2012
Do dấu ” = ” khi y = 2 nên B 2012 + 12 = 2024 y = 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.