KTHK II-toan 8 chuan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KTHK II-toan 8 chuan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS

Đề KIểM TRA HọC Kỳ II Năm học 2011-2012
MÔN : TOÁN LỚP 8
Thời gian: 90 phút (không tính thời gian giao đề)

A/ TRẮC NGHIỆM :Khoanh tròn con chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Giá trị của phân thức bằng 0 khi x bằng:
a/ -1 b/ 1 c/ -1; 1 d/ Một giá trị khác
Câu 2: x = -1 là nghiệm của phương trình:
a/ 3x+1 = -3+x b/ 3x + 2 = -5-2x c/ 8x+7 = x-1 d/ 2x + 9 = 3- 4x
Câu 3: Phương trình m(x-1) = 5-(m-1)x vô nghiệm nếu:
a/ m = b/ m = c/ m = d/ m = 1
Câu 4: Nghiệm của phương trình là :
a/ x =1 b/ x = 2 c/ x =3 d/ vô nghiệm
Câu 5: Nghiệm của bất phương trình 2x(x-3) – x(2x+1) >5-x là:
a/ x c/ x < d/ Một kết quả khác
Câu 6: Nghiệm của bất phương trình là:
a/ x 4 b/ x 4 c/ x
Câu 7: Hình thang vuông ABCD có A = D= 900, hai đường chéo vuông góc với nhau. Biết AB = 7 cm, CD = 28cm. Độ dài AD là :
a/ 10 cm b/ 12 cm c/ 14 cm d/ 16 cm
Câu 8: Cho hình thang ABCD,các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tại M. Biết và BC = 10 cm. Độ dài AD là:
a/ 4 cm b/ 6 cm c/ 5 cm d/ Một giá trị khác
Câu 9: Tam giác ABC vuông tại A, góc C bằng 300 và đường phân giác BD. Tỉ số là :
a/ b/ c/ d/ Một giá trị khác
Câu 10: Hình lập phương có thể tích 512 cm3 thì có diện tích toàn phần là:
a/ 284 cm2 b/ 384 cm2 c/ 484 cm2 d/ Một giá trị khác

B/ TỰ LUẬN
Bài 1:(1 điểm)
a/ Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.Biết AB = 14 cm,
AD = 8 cm, AA’= 6 cm.Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
b/ Hai phương trình : và 5(x-1)(x + 3) = 0 có tương đương không? Vì sao?

Bài 2: (1,5 điểm):
a/ Giải phương trình:
b/ Giải bất phương trìnhvà biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Bài 3: (1 điểm)
Cho A =
Thực hiện phép tính để thu gọn A rồi tìm các giá trị của y để biểu thức thu gọn có giá trị âm.

Bài 4: (1,5 điểm): Trong ngày hội Kế hoạch nhỏ, hai tổ học sinh một lớp 8 thu nhặt được 95 kg giấy vụn. Hỏi mỗi tổ thu nhặt được bao nhiêu kg giấy vụn ? Biết rằng số giấy của tổ 1 thu nhặt được bằng số giấy của tổ 2 thu nhặt được .

Bài 5: (2,5 điểm): Cho hình bình hành ABCD. Qua A vẽ tia Ax cắt đường chéo BD tại E , cạnh BC tại F, đường thẳng CD tại G.
a/ Chứng minh: AD.BE = BF.DE.
b/ Chứng minh: DG.BE = AB.DE.
c/ Chứng minh: AE2 = EF.EG.
d/ Chứng minh rằng tích BF. DG không đổi.

ĐáP áN KIểM TRA HọC Kỳ II-MÔN TOáN 8

A/ TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25đ
1/ b 2/ d 3/ b 4/d 5/c 6/a 7/c 8/a 9/a 10/b
B/ TỰ LUẬN(7,5 điểm):
Bài 1 : (1 điểm)
a/ V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.