KTHK II-0809-T6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KTHK II-0809-T6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra học kì ii
Môn toán 6
Phần trắc nghiệm khách quan
:Câu 1: Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần ta được.
A.
B.
C.
D.

Câu 2Khi nào thì một phân số có thể viết thành số nguyên?
A. Khi tử là số nguyên
B. Khi mẫu là ước của tử.
C. Khi mẫu chia hết cho tử.
D.Khi tử và mẫu có ước chung.

Câu 3: Rút gọn cho kết quả nào sau đây?
A. 4
B. -5
C.5
D. -4

Câu 4: Thực hiện phép tính ta được.
A. -1
B.
C. 1
D.

Câu 5: Thực hiện phép ta được .
A.
B.
C. -3
D. 3

Câu 6:. Số đối của phân số là.
A.
B.
C.
D.

Câu 7: Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là :
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%

Câu 8: Số nghịch đảo của phân số là.
A.
B.
C.
D.

Câu 9: Hình gồm tập hợp các điểm cách điểm O cho trước một khoảng 2 cm là:
Hình tròn tâm O bán kính 2cm. B. Đường tròn tâm O bán kính 2 cm.
Hình tròn tâm O đường kính 2cm D. Đường tròn tâm O đường kính 2 cm.
Câu 10: Cho 2 góc A, B phụ nhau và số đo góc A là:
A. 650 B. 400 C. 550 D.600
Câu 11: Chọn câu sai trrong các câu sau.
A. Góc bẹt là góc có hai cạnh là 2 tia đối nhau.
B. Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc phụ nhau .
C. Tam giác ABC là hình tạo bởi 3 đoạn thẳng AB, BC, AC và 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.
D. Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì Ob là tia phân giác của góc aOc:
Câu 12: Cho góc A và góc B là 2 góc bù nhau và khi đó số đo góc A là :
A. 800
B. 850
C. 900
D. 950

II/ Tự luận:
Bài 1: (3đ).
a/ Tìm tỉ số phần trăm của : và
b/ Tìm số nguyên x biết: ( (
c/ Với giá trị nào của số tự nhiên a thì có giá trị lớn nhất và giá trị đó là bao nhiêu ?
Bài 2: (2đ). Trong vườn có 100 cây gồm 3 loại: cam , chanh, hồng. Số cây cam bằng tổng số cây trong vườn. Số cây chanh bằng 62,5% tổng số cây chanh và hồng. Tính số cây mỗi loại.
Bài 3: (2đ).
Trên đường thẳng xy lấy điểm O tuỳ ý. Vẽ tia Oz sao cho
a/ Tính
b/ Trên nửa mặt phẳng bờ là xy có chứa Oz vẽ tia Om sao cho Chứng tỏ rằng Om là tia phân giác của

Đáp án:
I/ Trắc nghiệm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đ/a
A
B
C
D
C
B
D
C
B
A
D
A

II/ Tự luận:
Bài 1 (3 đ)
a/ tỉ số phần trăm của và là:
( : 100%

Hỏi và đáp